In Brussel zijn dieselvoertuigen nog steeds te vervuilend - een nieuwe studie

22/11/2021

De ICCT (International Council on Clean Transportation) publiceert vandaag een studie die ondubbelzinnig is: bijna de helft van de in Brussel afgelegde kilometers wordt gereden door dieselvoertuigen met een uitstoot die ver boven de reglementaire limieten ligt. Organisaties die ijveren voor betere luchtkwaliteit in Brussel reageren: versnel het verbod op dieselauto’s in Brussel.

In Brussel zijn dieselvoertuigen nog steeds te vervuilend - een nieuwe studie

De ICCT (International Council on Clean Transportation) publiceert vandaag een studie die ondubbelzinnig is: bijna de helft van de in Brussel afgelegde kilometers wordt gereden door dieselvoertuigen met een uitstoot die ver boven de reglementaire limieten ligt. Organisaties die ijveren voor betere luchtkwaliteit in Brussel reageren: versnel het verbod op dieselauto’s in Brussel.

De ICCT publiceert vandaag de resultaten van metingen van de reële voertuigemissies in Brussel, die afgelopen najaar zijn uitgevoerd. Gedurende twee maanden, in samenwerking met Brussel Leefmilieu, werden de emissies van 130.588 voertuigen gemeten op belangrijke punten in de stad, met behulp van remote sensing technologie. Uit de resultaten blijkt dat voor dieselvoertuigen op de weg in Brussel met motoren die tussen 6 en 15 jaar oud zijn, de werkelijke stikstofoxide-emissies tot 5 keer hoger kunnen liggen dan de voorgeschreven grenswaarden. Bijna de helft van de in het kader van deze studie uitgevoerde metingen betrof dit type voertuig. Bovendien hebben dit soort dieselmotoren een aanzienlijke invloed op de emissies. Euro 5-dieselauto's (op de weg gebracht vanaf 2011) dragen bijvoorbeeld bij tot 40% van de stikstofoxide-uitstoot van auto's, terwijl ze slechts 20% van de gemeten voertuigen vertegenwoordigen.

De Brusselse Regering heeft beslist om alle dieselmotoren tegen 2030 te weren uit het Gewest. Volgens organisaties die ijveren voor betere luchtkwaliteit in Brussel toont het ICCT-rapport aan dat het uitfaseren van dieselvoertuigen moet worden versneld.

Raf Pauly, coördinator voor BRAL, reageert: "Dit rapport toont aan hoe belangrijk de komende uitfasering van Euro 4 diesels in januari 2022 is voor de luchtkwaliteit in Brussel, en dat de lage-emissiezone een belangrijk instrument is. Maar het toont ook aan dat voor de andere, talrijkere dieselmotoren de uitstoot van stikstofdioxide en fijne deeltjes te hoog is. Dieselmotoren behoren tot het verleden. In Parijs zullen ze vanaf 2024 verboden zijn. We moeten de uitfasering van deze motoren zo snel mogelijk, en vóór 2030, versnellen."

Dit rapport wordt gepubliceerd twee weken na het nieuws dat Brussel in de ISGlobal-ranking op de 8e plaats komt van dodelijkste Europese steden wat blootstelling aan NO2 betreft. Indien in Brussel de meest recente NO2-normen van de WHO zouden gerespecteerd worden, kunnen 433 voortijdige sterfgevallen per jaar worden voorkomen. Bovendien stelt een studie van het EPHA (European Public Health Alliance) dat elke Brusselaar jaarlijks gemiddeld 1.395 euro verliest ten gevolge van de kosten voor gezondheidszorg als gevolg van luchtvervuiling per jaar.

Pierre Dornier, voorzitter van de vzw Les Chercheurs d'Air, reageert ook: "Deze studie is weer een waarschuwing. Er bestaat niet zoiets als schone diesel. Het is duur voor onze gezondheid, onze planeet en onze portemonnee. Het Brussels Gewest moet vaart zetten achter de invoering van instrumenten zodat iedereen zich zo snel mogelijk kan bevrijden van deze fossiele brandstof: steun aan burgers voor duurzame mobiliteit, hulp aan professionelen, snellaadstations voor taxi's, enz. De oplossingen bestaan, laten we ze gebruiken!”

Pers contact:
Raf Pauly, coördinator voor BRAL (NL)
raf@bral.brussels
+32487319420

Pierre Dornier, président de l’ASBL Les Chercheurs d’Air
pierre@leschercheursdair.be
+32496815263

 

Lees ook