Childproof CEHAP, een uniek plan milieu & gezondheid voor kinderen

29/03/2017

Als lid van het expertenplatform Childproof ondertekende BRAL het Childproof CEHAP, een uniek plan milieu & gezondheid voor kinderen. Childproof is een initiatief van de Gezinsbond.

Als lid van het expertenplatform Childproof ondertekende BRAL het Childproof CEHAP, een uniek plan milieu & gezondheid voor kinderen. Childproof is een initiatief van de Gezinsbond.

Kinderen worden vóór en na hun geboorte blootgesteld aan giftige stoffen. "Het belemmert hun genot van het hoogst haalbare niveau van geestelijke en lichamelijke gezondheid", zoals de Wereldgezondheidsorganisatie het formeel verwoordt. Volgens Childproof moeten beleidsmakers het recht op gezondheid, en met name die van de meest kwetsbare groepen waaronder kinderen, in het achterhoofd houden wanneer zij de kosten en baten afwegen bij mogelijke beleidsmaatregelen. Op 14 maart presenteerde het platform Childproof haar CEHAP, een actieplan milieu en gezondheid dat zich specifiek richt tot kinderen. Deze expertengroep van middenveldorganisaties, dokters en wetenschappers schuift een aantal concrete maatregelen die hen moeten beschermen tegen toxische stress en gevaarlijke milieublootstelling op kritieke punten tijdens hun (prille) ontwikkeling. 

Van een NEHAP naar een Childproof CEHAP

Op de 6de ministeriële conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie in juni komt er een belangrijk discussiemoment over milieu en gezondheid. Milieurisico's die we feitelijk kunnen voorkomen, veroorzaken jaarlijks bijna anderhalf miljoen doden in Europa. In 2003 presenteerde België een actieplan milieu en gezondheid, het zogenaamde NEHAP. In 2004 werden een aantal acties gericht op kinderen in dit plan opgenomen, maar er kwam geen specifiek plan. Met wat we nu weten, is Childproof van mening dat dit wél nood­zakelijk is. Kinderen zijn meer gevoelig aan giftige stoffen dan volwassenen. Tijdens de pre- en postnatale periode verandert hun organisme voortdurend en in hun eerste levensjaar zijn ze minder goed in staat te ontgiften en chemicaliën uit te scheiden. Zij worden ook meer blootgesteld aan omgevingsrisicofactoren omdat ze in verhouding tot hun lichaamsgewicht meer water drinken, voedsel opnemen en lucht inademen. Childproof wil het Belgische beleid inspireren om een speciaal nationaal actieplan voor kinderen, het zogenaamde CEHAP, te ontwikkelen.

Drie prioritaire gezondheidsproblemen

Tijdens de voorstelling van het Childproof CEHAP op de conferentie van 14 maart wees Professor Caterine Bouland van de Université Libre de Bruxelles op drie prioritaire gezondheidsproblemen die samenhangen met milieu: lucht- en geluidsoverlast, hormoonverstorende stoffen en  binnenluchtverontreiniging. Bij alle drie zijn sociale ongelijkheden in gezondheid en welzijn een belangrijke factor, in het bijzonder bij kinderen. De beschikbare gegevens zijn weliswaar gefragmenteerd en vaak enkel beschikbaar in bepaalde landen, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wijst de bewijslast over sociale ongelijkheid en milieurisico's op de grote uitdaging die deze ongelijkheid vormt voor het milieuzorgbeleid. Wie in Europa in ongunstige sociaal economische omstandigheden leeft, zal dubbel zoveel problemen, of zelfs meer, ondervinden dan hun rijkere buren.

Goede voorbeelden uit Denemarken en Frankrijk

Tijdens de conferentie lichtte Professor Tina Kold Jensen uit Denemarken de onrustwekkende resultaten van haar onderzoek sinds 2010 bij 865 vrouwen toe. Tijdens dit onderzoek werd de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en de effecten op de gezondheid in bijvoorbeeld bloed, nagels en urine gemeten. Ze eindigde met de boodschap dat consumenten wel degelijk iets kunnen veranderen door druk uit te oefenen op bedrijven om producten met hormoonverstorende eigenschappen te vervangen door veiligere alternatieven. Corinne Mandin van het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment legde uit hoe Frankrijk metingen doet naar de binnenluchtkwaliteit in scholen. Giftige stoffen hechten zich bijvoorbeeld ook aan stof. Door hun speelgedrag kunnen kinderen meer aan stof worden blootgesteld dan volwassenen. De metingen hebben ook aandacht voor schoonmaakmiddelen die soms hormoonverstorende bestanddelen bevatten.

Een opdracht voor ons allemaal

Het is duidelijk dat de ganse samenleving een rol heeft om kinderen te behoeden voor hormoonverstorende stoffen en slechte luchtkwaliteit. Ouders, opvoeders in scholen en kinderopvang, gezondheidswerkers, wetenschappers en overheden, NGO's en de private sector moeten samen een beleid ontwikkelen gericht op preventie en sensibilisering én op een strenge regelgeving. Inmiddels ondertekenden  18 middenveldorganisaties en 9 wetenschappers het Childproof CEHAP. Een inspiratiebron voor eenieder die wil meewerken aan een transitie naar een gezondere leefomgeving voor kinderen!

Voor het Childproof CEHAP en haar ondertekenaars en meer informatie over de conferentie: www.gezinsbond.be/childproof

Je vindt het oorspronkelijke artikel op de website van de Gezinsbond.

Lees ook