Clean Air Case: burgeractie loont!

10/02/2021

De rechter geeft Client Earth gelijk in de Clean Air Case. Proficiat, Karin De Schepper, Lies Craeynest en de 3 anderen die de zaak aanhangig maakten, hierin bijgestaan door Client Earth! Dank voor jullie tomeloze strijd voor onze gezondheid en die van onze kinderen. #BXLDemandsCleanAir

Het vonnis van de Brusselse rechtbank in de Clean Air Case is niet enkel hun overwinning. Het is een overwinning voor elke Brusselaar, elke bezoeker van de stad. Onze lucht moet correct gemeten worden, opdat het nodige beleid kan volgen.

De rechter geeft XClient Earth gelijk in de Clean Air Case. Proficiat, Karin De Schepper, Lies Craeynest en de 3 anderen die de zaak aanhangig maakten, hierin bijgestaan door Client Earth! Dank voor jullie tomeloze strijd voor onze gezondheid en die van onze kinderen. #BXLDemandsCleanAir

Het vonnis van de Brusselse rechtbank in de Clean Air Case is niet enkel hun overwinning. Het is een overwinning voor elke Brusselaar, elke bezoeker van de stad. Onze lucht moet correct gemeten worden, opdat het nodige beleid kan volgen.

We roepen daarom de Brusselse regering op om niet in beroep te gaan tegen dit vonnis. Beschouw het als een ondersteuning om verder werk te maken van ons recht op schone lucht. In de beleidsverklaring beloofde de huidige regering om het luchtmeetnetwerk uit te breiden met 2 meetstations per jaar. Leefmilieu Brussel sprak onder meer van Keizer Karel. Dit vonnis sluit perfect aan bij uw beleid. Het is een aanmoediging om hier versneld werk van te maken.

Beste regering, ga niet in beroep tegen dit vonnis, maar verscherp uw luchtbeleid

Waar de rechter in 2019 in zijn voorarrest nog liet verstaan dat het Brussels beleid, met name het Lucht-Energie-Klimaat plan, tekortschoot, bevestigde hij die uitspraak nu niet. In tegenstelling tot toen overschrijdt Brussel in geen van de officiële meetstations nog de EU-normen. Een gevolg van de LEZ en de evoluties in de wagenmarkt.

Let wel. We zeiden net “in geen enkel officieel” meetstation. In Kunst-Wet en in Belliard meten we wel degelijk te veel stikstofdioxide (voor corona). Maar die telt het Gewest niet mee, omdat ze niet voldoen aan alle technische vereisten. En ook de modellen geven aan dat langs de grote wegen de lucht nog steeds te vervuild is.

Zonder een station dat meet op de meest vervuilde plaatsen, kon de rechter ook niet ingaan op de andere eis van de klagers, namelijk het Gewestelijk beleid in gebreke stellen. Hier komen we terecht in een cirkelredenering. De rechter kan het Brussels luchtbeleid niet afkeuren, omdat Brussel niet in overtreding is. En Brussel is niet in overtreding omdat het niet meet waar het wel in overtreding is. Zo riskeren we enkele jaren vertraging op te lopen.

We roepen de Brusselse regering op om de vaststelling van de overtreding niet af te wachten. Verscherp uw luchtbeleid. Ga zo snel mogelijk voor de uitstap uit fossiele brandstoffen. Pak de verwarming aan. Stem het mobiliteitsbeleid af op betere lucht in de wijken. Maak boulevards van de stadsautostrades en verminder de autodruk door SmartMove. Zodat Brusselse burgers over twee jaar niet opnieuw naar de rechter moeten stappen, met een vaststelling van overtreding in dat nieuwe station. Bouw dat gevraagde station met als doel zo snel mogelijk vast te stellen dat we overal in Brussel onze gezondheid beschermen.

Tim Cassiers

Lees ook