Eén jaar na de herziening van RPA Mediapark: “we wachten op het nieuwe project”

30/06/2022
Preview panorama-rpa-mediapark-comite.png
Preview media-gebouwen-msi-bruzz.png
Preview perimeter-rpa-mediapark-perspective.png

Het is nu één jaar geleden dat minister-president Rudi Vervoort heeft aangekondigd dat de Brusselse regering het Richtplan van Aanleg (RPA) Mediapark zou herzien. Sindsdien heerst er een radiostilte. De buurtbewoners verkeren in grote onzekerheid over de ontwikkelingen van het plan. Het wijkcomité Mediapark bracht BRAL op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein.

Het is nu één jaar geleden dat minister-president Rudi Vervoort heeft aangekondigd dat de Brusselse regering het Richtplan van Aanleg (RPA) Mediapark zou herzien. Sindsdien heerst er een radiostilte. De buurtbewoners verkeren in grote onzekerheid over de ontwikkelingen van het plan. Het wijkcomité Mediapark bracht BRAL op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein.

Eén jaar na de aankondiging is er nog geen nieuwe informatie gepubliceerd over de wijzigingen van RPA Mediapark en is er geen openbaar onderzoek geopend. Het wijkcomité ‘Comité de quartier Mediapark’ maakt zich zorgen over het ontbreken van een studie naar de CO2-voetafdruk van het project; over de bescherming van de habitat van de zeldzame eikelmuizen, die de afgelopen weken werden waargenomen op het terrein; over de hoogte van de gebouwen en over de nieuwe, onverwachte, voorstellen voor tramlijn 25. Volgens het buurtcomité ontbreekt het project bovendien grondige economische en sociale studies.

Levenskwaliteit voor mensen en de eikelmuizen

Eind 2021 bracht Leefmilieu Brussel de biologische waarderingskaart uit. Het Georginbos, dat binnen het terrein van het RPA Mediapark ligt, is op deze kaart aangeduid als terrein van belangrijke biologische waarde. Het buurtcomité wijst ook op het belang van het bos als koelte-eiland, in tijden wanneer hittegolven steeds vaker voorkomen en iedereens gezondheid in gevaar brengen. Om deze redenen moet volgens het comité het gehele bos van 8 ha worden bewaard. De oorspronkelijke plannen zijn al 10 jaar oud en zijn daarom niet in lijn met de actualiteit.

Sinds enkele jaren zijn er eikelmuizen waargenomen in het Georginbos. Dit is een beschermde diersoort die bijna met uitsterven is bedreigd. De aanwezigheid van deze muizen is intussen geïnventariseerd. Het milieueffectenrapport (MER) van het RPA bevatte een voorstel om de eikelmuizen te herlokaliseren.

“Het idee van het gewest was dat als er eikelmuizen waren op het terrein, ze deze gewoon zouden verplaatsen en zouden inwisselen voor beton”, hekelt het buurtcomité.

Het comité, de buurtbewoners en natuurkundigen verzetten zich tegen deze verplaatsing van de habitat van de eikelmuizen. Dat zou volgens hen een ecocide zijn. Het lijkt hen logischer om het gebouw H te verhuizen - van middenin het bos naar buiten het bos binnen de perimeter, om de habitat van de eikelmuizen te bewaren.

Een nieuw plan voor tram 25

Wat betreft het openbaar vervoer op de Mediapark-site, heeft het kabinet voor mobiliteit eindelijk haar plan voor de ‘Mediatram’ gelanceerd. In 2019 had de Brusselse regering een verlenging van de tram 25 voorgesteld, met 2 trajecten langs de stadsboulevard (ex E40). In maart (2022), drie jaar later, heeft het kabinet voor mobiliteit een nieuw plan aangekondigd, waarbij de tram langs de Kolonel Bourgstraat zou passeren.

“Men moet wachten tot de nieuwe gebouwen klaar zijn vooraleer de tramlijn kan aangelegd worden. Maar er zijn nu al zoveel opstoppingen. De trams hebben ook onvoldoende capaciteit om iedereen tijdens de piekuren op te vangen. Wat gaat dat geven wanneer de nieuwe gebouwen af zijn en veel meer mensen naar deze zone moeten pendelen?” vraagt het Comité Mediapark zich af.

Het nieuwe plan is van belang voor duizenden buurtbewoners, maar zij zijn hier niet over geconsulteerd.

Het is helemaal niet in lijn met de drie opties die de overheid in 2019 had voorgesteld. Als alternatief hebben de buurtbewoners onlangs een project voorgesteld in de gemeentelijke overlegcommissie van Sint-Lambrechts-Woluwe dat een fietspad combineert met de tramlijn langs de stadsboulevard (ex E40), maar dat werd verworpen.

De hoogte van de gebouwen

Een andere belangrijke zorg van het buurtcomité is de hoogte van de gebouwen. “Na de wijziging van het RPA vorig jaar zei Vervoort dat ze een deel van de gebouwen minder hoog zouden maken in de nieuwe plannen, maar we weten nog niet waar, wanneer, hoe of waarom, we weten nog niets.” De gebouwen van de RTBF en VRT (waarvan het einde was voorzien in 2006) en FRAME (BX1), alsook de privé gebouwen langs de Reyerslaan en de sociale woningen hebben allemaal een hoogte van 7 verdiepingen boven de benedenverdieping. “We hebben aan de regering gevraagd waarom zij, als alle gebouwen 7 verdiepingen hebben, 10 gebouwen willen bouwen van 12, 14 en 20 verdiepingen. Dat is helemaal niet in harmonie met alle andere modellen in de zone.”

Momenteel wachten de buurtbewoners het nieuwe RPA Mediapark af en hopen ze dat het heel grondig zal gewijzigd zijn. “Bij het RPA Josaphat hebben ze zo goed als het oude project, wat al 10 jaar oud is, opnieuw voorgesteld met enkele kleine wijzigingen.

"Wij hopen dat het tijd kost, omdat ze het project grondig aan het herwerken zijn en daarbij alle info, die wij op een constructieve en positieve manier hebben aangebracht, verwerken."

Midden juni kreeg het nieuwe omroepgebouw van de VRT zijn vergunning. Als BRAL betreuren we dat individuele projecten binnen PAD worden goedgekeurd, terwijl het globale plan nog uitblijft, en we dan uiteindelijk voor voldongen feiten komen te staan.

Eline Kristel Inghelbrecht
Stagiaire bij BRAL

Lees ook