Het verkeer remmen met vergroening

19/12/2019
Preview pentagone-sud-scholenas-groen.png
Preview pentagone-sud-scholenas-mobiliteit.png
Preview pentagone-sud-scholenas-scholen.png

BRAL is partner in een nieuw project rond traffic calming en vergroening. Doel van het project: een groene as uitwerken in het zuidelijk deel van de Vijfhoek. De as verbindt tegelijk de vele scholen van de wijk en vermindert het verkeer rond deze scholen.

BRAL is partner in een nieuw project rond traffic calming en vergroening. Doel van het project: een groene as uitwerken in het zuidelijk deel van de Vijfhoek. De as verbindt tegelijk de vele scholen van de wijk en vermindert het verkeer rond deze scholen.

Transitie naar een leefbare stad

Ook in het dichtbevolkte, zuidelijke deel van de Vijfhoek domineert het autoverkeer nog te veel. Er is dringend nood aan ademruimte. Plaatsen om tot rust te komen, om elkaar te ontmoeten, vormgegeven op mensenmaat, waar je onbekommerd kan wandelen en fietsen.

De inzet is dus niet minder dan de transitie naar een leefbare stad. Het perspectief van de voetganger speelt hierin een cruciale rol. Door de publieke ruimte te hertekenen met het oog op wandelen en vertoeven garanderen we meer plaats voor actieve weggebruikers. Dit levert dan weer kansen op om te ontharden, te vergroenen en te verblauwen.

Productief groen

De vele scholen van de wijk zijn de eerste betrokkenen bij dit project. Daken, gevels, speelplaatsen zijn allemaal mogelijke plekken om meer groen te brengen in de hoofdstad. Maar er is zo veel meer mogelijk. Door dit groen eetbaar te maken, zetten we in op stedelijke voedselproductie, waar zowel de cafetaria’s van de scholen als buurtbewoners van kunnen profiteren. Door de buurt te betrekken en de scholen te verbinden, stimuleren we solidariteit en samenlevingsopbouw. Door dit groen met elkaar verbinden, herwinnen we ook de publieke ruimte en verminderen we hitte-eilanden. 

Drie proefprojecten

In een eerste fase gaan we experimenteren in drie zones: het Bloemenhofplein, Fontainas en de wijk rond het Sint-Jan Berchmanscollege. Via co-design willen we tegelijk eerste, kleine maar concrete interventies uittekenen, én een dynamiek op gang brengen rond het totale project.

BRAL gaat het gesprek aan met de vele stakeholders in deze zones. We voelen enthousiasme, zin om hieraan mee te werken. We krijgen ook eerste pistes aangereikt over mogelijke plaats en opzet van deze eerste interventies. Op 19 december vond een eerste workshop plaats met alle betrokkenen om deze mogelijke pistes verder uit te tekenen. In 2020 komt er een tweede workshop om concrete plannen te maken.

Rijp om te oogsten

Pentagon Sud komt niet uit het niets. Al enkele jaren denkt BRAL samen met BSI-BCO, AWB, WelkomopdeKleineRing en vele andere partners na over de Vijfhoek als metropolitaan centrum voor een ecologische stad. In ateliers en workshops kreeg bovenstaande visie vorm, en werden mogelijke plekken en interventies opgelijst.

Bovenal gaven deze samenwerkingen aan dat er een draagvlak en dynamiek bestaat om hier een echt stedelijk project van te maken. Tijd dus om de boer op te gaan met dit project, en steun te vinden bij zo veel mogelijk overheden (stad Brussel, Gewest, Gemeenschappen,…). Het project blauw-groen, ondersteund door de VGC in het kader van Stedelijk Beleid, laat toe om een eerste steen aan te dragen. We slaan hier de handen in elkaar met AWB, Atelier Groot Eiland en BSI-BCO. We hebben goede hoop dat andere overheden volgen.

Lees ook