Laat je stem horen over het BBP Tour & Taxis !

De toekomstplannen voor Tour & Taxis zijn momenteel in openbaar onderzoek. De details van het plan vind je hier.

Het platform TouTPubliek, dat bewoners en verenigingen uit de wijken rond Tour en Taxis verzamelt, heeft dit plan geanalyseerd en vindt dat dit onvoldoende beantwoordt aan de basisnoden van de omliggende wijken en het gewest.
Daarom doen we een aantal constructieve aanbevelingen die meer garantie bieden op een bredere en betere verankering van de zone in haar omgeving. De ontwikkeling van T&T biedt een uitzonderlijke gelegenheid om een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Laat ons deze kans niet verspelen !

Wat kan je doen?

1) Stuur ten laatste vrijdag 16/09 een mail naar overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be met de vraag om gehoord te worden tijdens de overlegcommissie van 28 september. (zie voorbeeldbrief in bijlage)
Deze zal hoogstwaarschijnlijk tijdens de kantooruren zijn, maar vraag toch om gehoord te worden, en geef aan indien u dit liefst ‘s avonds heeft. Hoe meer aanvragen, hoe sterker we staan!

2) Voeg uw opmerkingen toe aan bovenstaande mail of stuur ze apart naar overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be. Vraag expliciet dat uw opmerkingen aan het dossier worden toegevoegd. U kan uw eigen opmerkingen formuleren en vragen stellen, of zich baseren op onderstaande tekst van het Platform. Hoe meer bezwaarschriften, hoe sterker we staan!

3) Kom naar de overlegcommissie op 28 september. Opnieuw, hoe meer mensen en organisaties effectief aanwezig zijn, hoe sterker onze stem zal klinken.

4) Onderteken de petitietekst van het platform TouTPubliek.

5) Mobiliseer je vrienden, buren, kennissen en collega’s, ….

Vergeet niet om ons in kopie te zetten van uw mail naar de overlegcommissie!
We rekenen op uw massale steun,

Het platform TouTpubliek

De mening van het platform omtrent het Bijzonder BetemmingsPlan van Tour en Taxis

1) T&T VOOR IEDEREEN
De openbare weg, het park, het maritiem station en de vishal moeten onteigend worden, om de publieke toegang op elk moment te kunnen garanderen.

2) EEN ECHT PARK VAN 9HA
De beloftes zijn verbroken. Het beloofde park van 9ha blijkt slechts 6ha 'groot'. Door de net gebouwde kantoren is het park nu 68m breed ipv de beloofde 90m. We vragen dat dit gecompenseerd worden, onder andere door het schrappen van Y2 en X2 uit de plannen, om het park een echt park te laten zijn.

3) MINDER NIEUWBOUW
De site wordt heel dicht bebouwd. We vragen minder nieuwbouw en dat daarbovenop de nog te bouwen kantoren en de helft van de handelszaken geschrapt worden, en dit ten voordele van publieke faciliteiten, werkateliers en woningen.

4) MEER SOCIALE WONINGEN
Wij vragen 30% sociale woningen en 20% geconventioneerde woningen, die bovendien gespreid zijn over de hele site en zich niet in 1 enkele toren bevinden.

5) VOLDOENDE PUBLIEKE VOORZIENINGEN
Wij vragen minimum 37.000m2 publieke voorzieningen voor de buurtbewoners in de zones A,B, C, D en Douanegebouw: brede scholen, opleidingscentra, 1 of meerdere kinderdagverblijven, vrijetijdsvoorzieningen en het behoud of de herhuisvesting van de bestaande culturele activiteiten in de perimeter van het BBP op de site.

6) OPLOSSING VOOR DE MOBILITEIT
Wij vragen een politiek besluit aangaande het traject van de tram, en een bijhorend investeringsplan. En dit nog voor de goedkeuring van het BBP en dat dit traject geïntegreerd wordt in het BBP.

7) WERKKANSEN VOOR DE WIJK MORGEN EN VANDAAG
Wij vragen werkgelegenheid voor de buurt. Het maritiem station is ideaal om een opleidingscentrum, werkateliers en sociale economie te huisvesten
50% van de gecreëerde jobs in de toekomst zouden moeten ten goede komen van de mensen uit de omliggende wijken. Ook vandaag vragen we dat een maximale opleidings- en werkgelegenheid voor de wijk gecreëerd worden bij de bouw- en renovatiewerken.

8) PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR ALS MOTOR VOOR STEDELIJKE ONTWIKKELING
De werken moeten gefaseerd worden: eerst het park en de openbare wegen en toegangen, vervolgens de publieke voorzieningen en het maritiem station en, tenslotte, de woningen parallel met de aanleg van de tramverbinding. De tram moet operationeel zijn zodra 50% van de ontwikkeling gerealiseerd is.

We hopen op uw massale steun!
Het Platform TouTPubliek