Looper: Samen nadenken over mobiliteitsoplossingen voor Helmet

Dit jaar start BRAL een nieuw co-creatie project: Looper. Dit Europees project zal tegelijkertijd in Verona, Manchester en Brussel lopen. Voor Brussel zal het project in Schaarbeek plaatsvinden, in de Helmet-wijk, waar BRAL en de VUB samen met alle stakeholders zullen werken aan mogelijke mobiliteitsoplossingen.

Op 8 januari start het project officieel met een lanceringsdrink. Dit is de gelegenheid om een eerste groep geïnteresseerden te ontmoeten en eerste ideeën te verzamelen. Alle info is terug te vinden op de pagina van het evenement: https://bral.brussels/nl/kalender-item/lanceringsdrink-looper-project-helmet-samen-denken-aan-mobiliteitsoplossingen-voor-de

Looper in het kort

Looper is een participatief project en heeft als doelstelling te werken aan mobiliteitsoverlast in de Helmet-wijk. Naast het participatief proces gaat het project ook op zoek naar oplossingen voor deze mobiliteitsoverlast en zal het deze uittesten.

Dankzij dit living lab wordt het concept van de “learning loops” uitgeprobeerd : 

“A learning loop is a new way of decision-making, which brings together citizens, stakeholders and policy-makers to learn how to address urban challenges in a participatory co-creation platform.”

De tweede doelstelling is het aanmoedigen en vergemakkelijken van de uitwisseling van ervaringen en een wederzijds leerproces tussen burgers en openbare instellingen.

Het project telt 3 stappen: identificatie van een probleem, co-design van een oplossing en uiteindelijk uitwerken van een concrete maatregel (zie afbeelding bovenaan). 

Wat is er zo speciaal aan looper?

Het co-creatief werk zal zowel online, via een platform, als offline via workshops plaatsvinden.

De verschillende stakeholders van de wijk doen mee aan alle stappen van het project en werken samen aan de toekomstige stappen. Op deze manier is iedereen volledig betrokken. Ze zijn aanwezig vanaf het begin en tot en met het einde en doen mee aan het uitwerken van het wijkproject. Ze zijn betrokken bij het verzamelen van gegevens en het testen van een maatregel, die ze zelf hebben gekozen.

De drie stappen worden herhaald tijdens een tweede cyclus. Dankzij deze methodologie kan het hele concept een tweede keer worden uitgetest, lerende uit de fouten van de eerste cyclus.

Meer weten?

Contacteer Florence: florence@bral.brussels of 02 217 56 33

Dit project ontvangt steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Innoviris, Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) (Italy), the Economic and Social Research Council (UK) en de Europese Unie.