Luchtkwaliteit overstijgt de grenzen van de Belgische politiek

01/03/2018

Vrijdag 23 februari 2018, Senaat

Bruxsel’Air, BRAL, Greenpeace, IEW, Straten-Generaal et Ademloos richten zich tot de senaat op vraag van de Commissie Transversale Aangelegenheden. De "wijzen" van dit land beraden zich over een beleid over de bevoegdheden heen. Moet er een rapport komen over een betere samenwerking tussen de federale entiteiten rond luchtkwaliteit?

BRAL vindt alvast van wel, en pleit voor een Interministerieel Comité voor de Luchtkwaliteit. Het doel? Komen tot een coherent milieu- en gezondheidsbeleid, dat monitoring, remediëring, preventie en zorg integreert.

Met 12.000 vroegtijdige sterfgevallen en een veelvoud van ademhalings- en ander gezondheidsaandoeningen in België is het menselijke leed veel te hoog. Maar ook de maatschappelijke kost loopt op; voor de gezondheidszorg, door absentisme en verminderde schoolprestattes, door verlies aan aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving, ...

Alle beschikbare kennis en instrumenten samenbrengen is noodzakelijk om ons recht op een gezonde lucht te garanderen. Bekijk hieronder of via de link de presentatie die we gaven

Lees ook