Persbericht: 9 verenigingen zien 9 gebreken in het Brussels afvalplan

09/12/2008

"Met halve fiets geraken we niet op bestemming"

9 verenigingen leggen de vinger op de 9 gebreken van het gewestelijk afvalplan

Het Brusselse Gewest heeft goede ambities maar als ze de afvalberg effectief wil verkleinen, moet ze dringend voluntaristischer worden en krachtiger maatregelen nemen. Met een halve fiets geraakt ze niet op bestemming. Dat zeggen 9 Brusselse verenigingen in reactie op het nieuwe gewestelijk afvalplan dat in openbaar onderzoek is.

De verenigingen zetten de 9 voornaamste tekortkomingen van het afvalplan op een rijtje. Zo roepen ze de Brusselse gewestregering op om verschillende financiële instrumenten in het plan in te schrijven: statiegeld op verpakkingen en gevaarlijk afval; resultaatsverbintenissen voor Net Brussel en tenslotte de betalende huisvuilzak, eventueel in combinatie met een quotum gratis zakken. Ze vragen ook te stoppen met de saucissonage tussen het afvalbeleid en het netheidsbeleid.

De volledige platformtekst van de verenigingen vind je als bijlage.

Meer info:
Piet Van Meerbeek [ 0478 999 707] [ piet[at]bralvzw.be ]

 

Bral vzw
Zaterdagplein 13, 1000 Brussel
T +32 2 217 56 33 | F +32 2 217 06 11
bral[at]bralvzw.be | www.bralvzw.be

 

Bijlage

Lees ook