Persbericht: Neder-Over-Heembeek heeft nood aan ecowijken

Persbericht

Inter Environnement Bruxelles en Bral vzw, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu, vragen de Stad en het Gewest hun nieuwe huisvestingsprojecten in Heembeek goed te integreren met de omliggende wijken. De twee milieufederaties vinden het belangrijk dat er projecten komen die ook voor de wijken en bewoners errond een meerwaarde kunnen opleveren. Als de overheid resoluut kiest voor ecologische wijken, kan het eindresultaat voor iedereen positief zijn. De grootste grondreserves in handen van de stad Brussel liggen in Neder-over-Heembeek.

Heembeek zal in de volgende jaren aanzienlijk wat nieuwe woningen tellen. Het Gewest plant er tweehonderd sociale woningen en de Stad plant er ongeveer vijfhonderd gemengde woningen. Na de bekendmaking van deze plannen ontstaat er al snel een polemiek. Hoewel de Stad een globale stedenbouwkundige studie plant, kiezen een aantal bewoners en oppositieleden meteen partij tegen het project . Piet Van Meerbeek van Bral vzw begrijpt dat de bewoners van Heembeek waakzaam blijven want in het verleden zijn dergelijke projecten vaak stedenbouwkundige fiasco's geworden.

En ook deze keer hebben de Stad en het Gewest volgens Van Meerbeek geen blijk gegeven van goede ruimtelijke planning door een aantal woningen voorop stellen zonder eerst een stedenbouwkundige studie te maken. Het was beter geweest eerst te kijken of Heembeek nood heeft aan scholen, sportinfrastructuur, beter openbaar vervoer om in functie daarvan te bepalen hoeveel bewoners Heembeek nodig heeft om deze diensten rendabel te maken. De Stad wil in september een globale studie bestellen die ondermeer de dichtheden en volumes zal bepalen in functie van de draagkracht van Heembeek.

Volgens Inter Environnement en Bral komt die studie rijkelijk laat want het Gewest hoopt tegen eind dit jaar haar project voor de Groenweg in Heembeek, in het kader van het Huisvestingsplan, al in te dienen voor een vergunning. Maar Van Meerbeek wijst erop dat de aanleg van een leefbare, ecologische woonwijk een zekere dichtheid vereist. Het grotere aantal bewoners kan er immers voor zorgen dat de inplanting van meer gemeenschapsinfrastructuur zoals crèches en buurtwinkels verantwoord en leefbaar is.

Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat duurzame woonwijken met een grote meerwaarde en veel voordelen voor de buurt juist dichte projecten zijn. Deze extra huisvesting kan zelfs het middel zijn om de rentabiliteit van de befaamde bus 47 toch nog te verzekeren. Bral vzw nodigt alle bewoners van Heembeek uit voor een overlegvergadering waar ze samen voorstellen willen uitwerken voor de meest leefbare projecten voor Heembeek. Bral nodigt ook de Stad en het Gewest uit om te komen luisteren.