Persbericht: Ondoorgrondelijke urbanisatie Tour & Taxis

24/04/2018

De urbanisatie van de site van Tour et Taxis (T&T) zet zich verder. Aanstaande woensdag, 25 april, onderzoekt de overlegcommissie de zoveelste vergunningaanvraag. De wijzigende vergunningen volgen elkaar op. Hoe kan je zo de globale gevolgen van dit project inschatten? De inwoners en verenigingen vragen een inzichtelijk project, dat aansluit bij de realiteit en de behoeften van de buurten op vlak van mobiliteit, groene ruimte en betaalbare woningen.

Ondoorgrondelijke urbanisatie Tour & Taxis

Inwoners en verenigingen vragen globale aanpak

De urbanisatie van de site van Tour et Taxis (T&T) zet zich verder. Aanstaande woensdag, 25 april, onderzoekt de overlegcommissie de zoveelste vergunningaanvraag. De wijzigende vergunningen volgen elkaar op. Hoe kan je zo de globale gevolgen van dit project inschatten? De inwoners en verenigingen vragen een inzichtelijk project, dat aansluit bij de realiteit en de behoeften van de buurten op vlak van mobiliteit, groene ruimte en betaalbare woningen.

Waterval aan wijzigende vergunningsaanvragen

Onlangs is een nieuw openbaar onderzoek afgerond. Het desbetreffende project is niet helemaal nieuw. Het gaat om een aanvraag voor een wijziging van een eerder toegekende vergunning. Vandaag, en waarschijnlijk ook morgen, krijgen we nog steeds te maken met een "waterval" aan wijzigende vergunningsaanvragen. Deze gebeuren druppelsgewijs, in functie van de evolutie van de markt en van de financiële belangen van de aanvrager. 

Deze aanpak staat de ontwikkeling van een globale visie in de weg die het moet toelaten om een juist inzicht te krijgen in deze enorme verstedelijking en de effecten ervan op de omliggende wijken en daarbuiten. Een direct gevolg van deze gang van zaken is ook de complete niet-betrokkenheid van de bewoners en verenigingen uit de omliggende wijken. 

Mobiliteit

Op dit moment is er geen mobiliteitsplan die naam waardig, dat een dergelijke enorme ontwikkeling kan opvangen. In het Bestemmingsplan dat recent werd goedgekeurd staat nochtans dat een tramlijn moet gepland worden bij een verstedelijkingsgraad van 50 procent van de T&T-site. Het spreekt vanzelf dat bij de ontwikkeling van zo’n dichtbevolkte wijk een degelijk openbaarvervoersplan voorzien wordt.

Groene ruimtes

Ook al werd het park op de site ondertussen gebouwd, we wachten nog steeds op de voorziene toegangen. In het PPAS (bijzondere bestemmingsplan), aangenomen in mei 2017, staan deze toegangen nochtans voorzien. Gezien het enorme gebrek aan groene ruimtes in de buurten aan de rand van de site, is het nodig om deze toegangen snel te voorzien.

Betaalbare woningen

In 2013 nam de regering een besluit over de stedenbouwkundige lasten. Ze bevestigde dat ze een “betaalbare” woningvoorraad wilde ontwikkelen via de ontwikkeling van privévastgoed. Sinds het begin van de bouwprojecten op deze site is de implementatie hiervan onduidelijk. Veel gesubsidieerde woningen moeten nog worden gebouwd. Vandaag de dag lijken financiële belangen de leidraad te zijn. Het wordt tijd dat de overheid de ontwikkeling van dit gebied een andere wending geeft.

Contacten

  • Comité de quartier Maritime: Rose-May Liebaert, 0488/88 08 51
  • Comité de quartier Libérateur:
    • Emmanuel Brasseur, 0471/24 44 75 (FR)
    • Wannes Demarcke, 0493/24 73 88 (NL)
  • ARAU, Jean-Michel Bleus, 02/219 33 45
  • Bral: Toha De Brant, 0485/27 23 07
  • IEB: Mohamed Benzaouia, 0471/03 79 97

 

Lees ook