Persbericht: Snel publiek debat nodig over heraanleg centrale lanen

13/05/2013

Er is in Brussel snel een publiek debat nodig over de heraanleg van de as tussen het Noord- en Zuidstation. “Het nieuwe Brusselse stadsbestuur zit ondertussen een half jaar in het zadel, het wordt tijd om met iets concreets naar buiten te komen”, zegt BRAL bij de lancering van de gloednieuwe tweetalige publicatie ‘ParcAnspachPark: ideeën voor de toekomst van de centrale lanen in Brussel’.  De herinrichting van de centrale lanen moet voor BRAL deel uitmaken van een netwerk van autoluwe zones in het Brussels Gewest en de Anspachlaan moet daarbij een referentie worden op vlak van herinrichting van de publieke ruimte. BRAL steunt Pic Nic the Streets en zal aanwezig zijn op 9 juni.

In de zomer van 2012 organiseerde BRAL een ideeënoproep voor de heraanleg van de centrale lanen. Zestien groepen en ontwerpers dienden hun uitgewerkt idee in. Een 14-koppige jury, onder leiding van de gerenommeerde Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi, koos een winnaar en er volgde een tentoonstelling, een publieksstemming en een druk bijgewoonde prijsuitreiking. De laatste maanden werden de aanbevelingen van de jury aangescherpt,  vonden er nog ontmoetingen plaats tussen de ontwerpers en bewoners van de Vijfhoek en ging BRAL met de winnaars van de wedstrijd langs bij verschillende politieke kabinetten van de Stad Brussel.

Naast een interview met de winnaars van de Anspachpark-wedstrijd en een tekst die de gemeenschappelijke punten uit de 16 ontwerpen onderzoekt, worden in de nieuwe publicatie “Ideeën voor de toekomst van de centrale lanen in Brussel”  ook voor het eerst de uitgewerkte aanbevelingen van de jury publiek gemaakt. Die 14-koppige jury discussieerde in september een hele dag over de toekomst van de centrale lanen. De bevindingen van die discussie rijpten de maanden nadien nog na in uitwisselingen per mail. Hieronder volgen enkele van die aanbevelingen:
• Er is ambitie nodig. Anspachlaan moet een referentie worden op vlak van herinrichting van de publieke ruimte in Brussel;
• Er is nood aan duidelijk signaal dat de stad de publieke ruimte in haar centrum wil teruggeven aan de Brusselaars ;
• Bij de ontwikkeling van het centrum moet voldoende aandacht gaan naar een kwalitatieve vergroening en naar biodiversiteit;
• Er mag plaats vrij komen voor horeca en handel maar op gecontroleerde wijze. Privatisering van de openbare ruimte is uit den boze;
• Het doorgaand verkeer moet onmogelijk worden, niet alleen op de centrale lanen, maar in de hele Vijfhoek;
• Er moet snel een publiek debat komen over de uitgangspunten en over het ontwerp, met maquettes, werkgroepen en een permanent infopunt. Dit wordt een van de megaprojecten van deze legislatuur en het is belangrijk dat het leeft bij de bevolking.
• ...

BRAL roept het Brusselse stadsbestuur op om snel een stappenplan uit te werken voor de heraanleg . De bewoners en gebruikers moeten daarbij zoveel mogelijk betrokken worden. “De Stad Brussel moet ook op tijd een krachtig prijzenbeleid voeren om te verhinderen dat de prijzen van huur- en koopwoningen in het centrum zullen stijgen als gevolg van de opwaardering van de laan”, aldus nog BRAL. “De heraanleg moet een sociaal project worden. Alle Brusselaars moeten zich de laan kunnen toe-eigenen, niet enkel de begoede klasse.”

Contact:
Piet Van Meerbeek | stafmedewerker leefmilieu, participatie & wijkontwikkeling
| M 0477 26 93 14 |
An Descheemaeker | coördinatrice
| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |
| T 02 217 56 33 | www.bral.brussels | www.anspachpark.be

Lees ook