Persbericht - Verenigingen vragen garanties voor kwaliteitsvolle herhuisvesting

29/05/2009

       

Persbericht 28 mei 2009

Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), IEB (Inter-Environnement Bruxelles), Pétitions-Patrimoine, Comité Zuidwijk

Verenigingen vragen garanties van Infrabel voor kwaliteitsvolle herhuisvesting

De overlegcommissie van 24 april heeft zich deze week uitgesproken over de vergunningsaanvraag van Infrabel om een spoorwegviaduct te realiseren aan de Vooruitgangsstraat in Schaarbeek. Hiervoor moeten een 30-tal woningen neergehaald worden. Goed voor één volledige kant van de straat, ofwel zo'n 85 gezinnen, ofwel 215 bewoners.

In het advies van de overlegcommissie lezen we onder meer dat de vergunning moet onderworpen worden aan begeleidende maatregelen om de werfhinder te beperken en dat men moet zorgen voor de begeleiding van herhuisvesting van de getroffen bewoners.  Dit is voor Bral, IEB, Petitions-Patrimoine en Comité Zuidwijk onvoldoende. De verenigingen herhalen hun eis voor voorafgaande financiële garanties van Infrabel om de heropbouw van woningen elders in de wijk te financieren. Volgens een berekening van de gemeente Schaarbeek zou het om 9.000m² vloeroppervlakte gaan.

Bral, IEB, Petitions-Patrimoine en Comité Zuidwijk vinden deze eis om twee redenen gegrond :

- de lichtzinnigheid waarmee Infrabel alternatieven voor de bouw van een spoorwegviaduct van tafel veegt, is onaanvaardbaar (zie ons persbericht van 23 april)
- het gebrek aan respect vanwege Infrabel voor de voorschriften van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Infrabel verstoort met haar spoorwegviaduct danig het woonkarakter van de straat, die in het GBP ingekleurd staat als 100% woongebied.

Het is aan het Brussels Gewest om het advies van de gemeente Schaarbeek in acht te nemen en om nu essentiële knopen door te hakken. Bral, IEB, Pétitions-Patrimoine en Comité Zuidwijk vragen dat het Gewest haar verantwoordelijkheid neemt en de garanties op de financiering van de heropbouw van 9.000m² woonoppervlakte afdwingt bij Infrabel.

>> het advies van de overlegcommissie van 24 april
>> het advies van het schepencollege van Schaarbeek
>> het volledige persdossier in het Frans
>> het persbericht met onze eisen ten aanzien van de overlegcommissie van 24 april

Bijlage

Lees ook