Raad van de EU zwakt AAQD af

16/11/2023
Preview Afbeelding van manseok Kim via Pixabay
Afbeelding van manseok Kim via Pixabay

Niet zo’n leuk nieuws vanuit Europa: de raad van de Europese Unie zwakt de ambitie af in haar positie voor de nieuwe richtlijn rond luchtkwaliteit. Ze negeert daarmee de meest recente wetenschappelijke inzichten. Zal deze positie het halen in de finale richtlijn? Wij hopen van niet.

Op donderdag 9 november nam de Raad haar onderhandelingspositie in over de voorgestelde AAQD, voluit de Ambient Air Quality Directives. Dat de raad tot een gedeelde positie kwam, betekent dat het een stap dichter is tot goedkeuring. Maar deze positie is een slag in het gezicht van zij die strengere luchtkwaliteitsnormen willen in Europa omdat het de wetenschap over de impact van luchtvervuiling en de analyse over de economische impact van slechte lucht op een zijspoor zet.  

Meer concreet stelt de raad van de Europese Unie uitzonderingen voor en wil ze pas later voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen: van 2030 naar 2040 en zelfs later. Dit ondermijnt volgens de European Environment Bureau – ambassadeur van ExpAIR - en andere middenveldsactoren volledig het wettelijk kader.  

Als deze positie van de Raad het haalt in de finale richtlijn, dan zouden de wettelijke normen een façade zijn voor een richtlijn gespeend van enige afdwingbaarheid.    

Wat BRAL daaruit leert?  De verkiezingen die eraan komen, doen ons vrezen dat het momentum voor een betere lucht aan het kantelen is. De Europese druk voor een betere luchtkwaliteit moet dus hoger. Lees meer op https://eeb.org/member-states-undermine-proposed-air-quality-legislation-warns-civil-society/  

Lees ook