Sainctelette: te beperkte stap in de goede richting

12/10/2022

Al jaren is Sainctelette één van de emblemen van de Brusselse autostad: een hotspot voor verkeersonveiligheid, slechte lucht, geluidsoverlast, met overdadige ruimte voor te veel en te verweven autoverkeer, en nauwelijks of geen plaats voor de actieve weggebruiker, laat staan voor verblijfskwaliteit.

commons.wikimedia.org

Al jaren is Sainctelette één van de emblemen van de Brusselse autostad: een hotspot voor verkeersonveiligheid, slechte lucht, geluidsoverlast, met overdadige ruimte voor te veel en te verweven autoverkeer, en nauwelijks of geen plaats voor de actieve weggebruiker, laat staan voor verblijfskwaliteit.

We zijn samen met het buurtcomité Sainctelette dus al gewoon blij dat er iets gebeurt met die site dat een beetje in de goede richting gaat. Het feit dat er eindelijk - zij het te kleine -  fietsinfrastructuur en een meer leesbare oversteek voor voetgangers voorzien worden, weerhoudt ons ervan het plan helemaal af te branden.

Helaas stellen we voor de rest veel gemiste kansen vast. Het geeft de actieve weggebruikers meer plaats, maar weigert deze echt centraal te zetten. Het plant de nodige bomen zonder te pogen de huidige bomen te behouden. Er is ontharding, maar versnipperd. Het gaat in tegen de aanbevelingen in het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move.

Bovenal schiet het tekort om dit gigantisch autokruispunt in betere banen te leiden. De auto blijft de dominante factor op Sainctelette. Het geeft het gemotoriseerd verkeer uit het noorden en het westen van Brussel vrij spel. De milieu-impactscore liegt er niet om: de heraanleg scoort een dikke 0 op vlak van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en bodem. Anno 2022 is dit volstrekt onbegrijpelijk. Want, zoals Picnic the Bridge en Welkom op de Kleine Ring terecht aanhalen, de kleine ring maakt deel uit van het stedelijk weefsel. Het heeft evengoed een woonfunctie.

Hoe het beter kan, lees je in ons volledig bezwaarschrift in de bijlage. Chapeau aan het buurtcomité Sainctelette voor de reactie, die we dus steunen!

Lees ook