Selfcity-film ‘Wijklokaal – Local de Quartier’, een plek van en voor buurtbewoners

05/05/2021
selfcity-wijkinactie-0.png
selfcity-wijkinactie-1.png
selfcity-wijkinactie-2.png
selfcity-wijkinactie-3.png
selfcity-wijkinactie-4.png

Bewoners betrekken, ervoor zorgen dat ze zich “mede-eigenaar” voelen van een project… Zo’n dingen zijn vast onderdeel van de opdracht van veel buurtwerkers. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Veel professionelen ondervinden dat de groep nog altijd naar hen kijkt als er een initiatief genomen moet worden. Bij Wijk in Actie, een experiment van het project CitizenDev, verlopen de zaken anders.

Bewoners betrekken, ervoor zorgen dat ze zich “mede-eigenaar” voelen van een project… Zo’n dingen zijn vast onderdeel van de opdracht van veel buurtwerkers. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Veel professionelen ondervinden dat de groep nog altijd naar hen kijkt als er een initiatief genomen moet worden. Bij Wijk in Actie, een experiment van het project CitizenDev, verlopen de zaken anders.

Al vanaf de renovatie van dit lege handelspand in de Dupontstraat spelen de buurtbewoners eerste viool, al slaan de buurtwerkers van EVA BXL aanvankelijk nog de maat. Geleidelijk aan nemen de bewoners het heft helemaal in handen. De plek wordt een trefpunt voor alle mensen uit de wijk. Een hotspot van burgerinitiatief.

“… alle activiteiten in het lokaal zijn uitgedacht en georganiseerd door de buurtbewoners. En dat op eigen kracht en naar eigen inzicht. Er is dus geen enkele activiteit die op de ene of andere manier werd opgelegd, zeg maar. En dat maakt dat wij vrij uniek zijn binnen het verenigingsleven. »

Het is ook interessant om te zien wat voor praktijken deze groep ontwikkelt. Al snel ontstaat een Repair Café, een geefwinkel; er is huiswerkbegeleiding… Wijk in Actie maakt deeleconomie van en voor een publiek dat kampt met achterstelling.

“Tu arrives là, tu as une tasse de thé, de café. En fait en quelque sorte c’est devenu comme une famille. Quand tu arrives dans ce local, tu apprends plus sur les inégalités sociales. Le local du quartier, le Wijk in Actie, aujourd’hui est indispensable car pour moi il améliore la cohésion du cadre de vie.”

In deze Selfcity-film in productie van BRAL, Centre Vidéo de BXL en EVA BXL vertellen de trekkers van het wijklokaal over hun drijfveren en successen.

In de Selfcity-filmpjes van BRAL en Centre Vidéo de BXL geven we burgerinitiatieven de kans zichzelf voor te stellen. Het gaat om collectieven die grondstoffen en lokale troeven beheren en oplossingen ter beschikking stellen van de gemeenschap. Je vindt meer Selfcity-films op het YouTube-kanaal van BRAL en op www.selfcity.be.

Lees ook