Straten beschilderen voor meer verkeersveiligheid

In de Helmet wijk, in Schaarbeek, test BRAL in het kader van het LOOPER project een tijdelijke interventie: een kruispunt wordt samen met kinderen van de wijk beschilderd en versierd om bestuurders te sensibiliseren rond de aanwezigheid van kinderen in de straat. De impact van deze interventie gaan we samen met de buurt meten.

Deze interventie is het resultaat van de co-creatieve ateliers die in februari 2018 zijn gestart. In totaal hebben een 100-tal deelnemers meegewerkt aan het project, verspreid over zeven verschillende workshops. Tijdens de eerste ateliers werd er gediscussieerd over de mobiliteitsproblemen in de wijk. Al snel werd duidelijk dat verkeersveiligheid een hot topic was.

Om een beter zicht te krijgen op deze problemen werd er tijdens de zomer, samen met buurtbewoners,  data verzameld. Aan de hand van een mobiele radar werd de snelheid gemeten in de straat, bewoners werden geïnterviewd via een enquête en een real-time app maakte het mogelijk om gevaarlijke situaties te geotaggen.

Deze gegevens zijn later gebruikt bij het uitwerken van oplossingen. Via een online platform konden bewoners hun ideeën voorstellen. Er werden meer dan 40 voorstellen ingestuurd, die tijdens een eerste co-design sessie werden overlopen. Bewoners, verkeersveiligheid-experten en de gemeente hebben de verschillende voorstellen bekeken en er vijf geselecteerd die, op basis van de gemeenschappelijke expertise, het beste zou passen voor de wijk.

Tijdens onze laatste workshop van 15 november hebben we deze 5 ideeën onder de loep genomen. De VUB had ondertussen verschillende stakeholders (bewoners, gemeente, MIVB, Brussel Mobiliteit, GRACQ,...) geïnterviewd en op basis van een wetenschappelijke methode bepaald welk idee het meeste steun genoot.

Er zijn uiteindelijk twee interventies gekozen. De eerste zal eerder op langer termijn uitgewerkt worden omdat de gemeente eerst een verkeersanalyse moet uitvoeren. Het voorstel? De signalisatie aan de kruising Helmetsesteenweg en Waelhemstraat verbeteren.

De tweede interventie zal op kortere termijn gerealiseerd worden, op de kruising van de Fernand Séverin straat en Van Droogenbroeckstraat, waar veel kinderen spelen en auto’s te snel rijden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, moeten de automobilisten duidelijk geïnformeerd worden over de aanwezigheid van kinderen. Deze sensibiliseringscampagne kan samen met kinderen gemaakt worden, door kinderen tekeningen en borden te laten maken die op straat worden geplaatst. Dit project zal verder uitgewerkt worden met la Gerbe AMO, een service d’Aide en Milieu Ouvert, en de kinderen van het centrum. Ook buurtbewoners worden betrokken.

Een voor-, tijdens- en na-analyse zal kunnen aantonen welke impact deze interventie heeft op korte en lange termijn. Als de resultaten positief zijn, zou deze test een success story kunnen zijn. En op andere plaatsen toegepast worden.