Ter Kamerenbos: Reclaim the park!

17/11/2020
Preview IMG_20201117_122708.jpg
Preview IMG_20201117_121923.jpg

De rechtbank van eerste aanleg beval afgelopen donderdag de heropening van de zuidelijke lus van het Ter Kamerenbos voor het autoverkeer, waardoor de gemeente Ukkel haar gelijk kreeg. Hoewel de beslissing veel Brusselaars ontsteld heeft, heeft ze geen invloed gehad op hun wens om het karakter van het Ter Kamerenbos als groene ruimte te herstellen. In die zin vond er op dinsdag 17 november 's middags een mobilisatie plaats.

De rechtbank van eerste aanleg beval afgelopen donderdag de heropening van de zuidelijke lus van het Ter Kamerenbos voor het autoverkeer, waardoor de gemeente Ukkel haar gelijk kreeg. Hoewel de beslissing veel Brusselaars ontsteld heeft, heeft ze geen invloed gehad op hun wens om het karakter van het Ter Kamerenbos als groene ruimte te herstellen. In die zin vond er op dinsdag 17 november 's middags een mobilisatie plaats.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de verschillende betrokken partijen zal de auto zeer binnenkort het hele Ter Kamerenbos in bezit nemen. Het Ter Kamerenbos is een park, geen snelweg: deze oorspronkelijke roeping voor dit gebied lijkt te zijn vergeten door de vele automobilisten die er dagelijks doorheen rijden. De gedeeltelijke en tijdelijke sluiting van het bos voor gemotoriseerd verkeer heeft de burgers toch de mogelijkheid geboden om zich deze groene long van Brussel opnieuw toe te eigenen: om zich te ontspannen, te sporten, te wandelen, te picknicken, de kinderen vrij en veilig te laten rondlopen, maar ook om zich te voet, met de fiets, op rolschaatsen te verplaatsen... Een openstelling van het park voor het grote publiek is des te noodzakelijker geworden door de COVID- crisis die onze regio hard heeft getroffen en die - als het nog nodig was - de noodzaak heeft onderstreept om de inwoners te laten beschikken over ontspanningsruimtes.

Door vragen over gezondheid en welzijn, milieu, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit op de achtergrond te plaatsen, is de controverse rond het openen/sluiten van het Ter Kamerenbos gereduceerd tot een eenvoudige kwestie van mobiliteit, vanuit het exclusieve standpunt van de vlotte doorstroming van wagens bekeken. De sluiting van het bos voor het autoverkeer is echter verankerd in een bredere reflectie: het verminderen van de invloed van de auto op ons gewest. Het bos als middel om zachte mobiliteit te stimuleren betekent ook dat we het gebruik van duurzame transportmiddelen moet aanmoedigen: zowel binnen Brussel als voor externe verplaatsingen.

Reclaim the park!

De Brusselaars wachten nu meer dan ooit op ambitieuze beslissingen voor de toekomst van hun gewest. De coalitie “Reclaim the park” die een reeks organisaties inhoudt, nodigt de burgers uit om op dinsdag 17 november tijdens het middaguur het Ter Kamerenbos te bezoeken om te eisen dat het park wordt teruggegeven aan de bevolking. De coalitie stelt bovendien dat verdere acties in de komende weken zullen volgen.

2 Wheel Tuesday, Bruxsel’air, BRAL, ARAU asbl, Filter Café Filtré Atelier, Greenpeace BE, GRACQ, Fietsersbond, IEW

In de pers:

Brussels Times
BRUZZ
La Capitale
Nieuwsblad
BX1

 

Lees ook