Vijf leden CleanAirBXL dienen klacht in

Op woensdag 21 september stapten vijf Brusselaars -leden van de Britse NGO Client Earth- naar de rechter met een klacht tegen het Brussels Gewest voor het niet respecteren van de directive 2008/50/CE “Clean Air for Europe”. Deze richtlijn bevestigde acht jaar geleden ons recht om schone lucht in te ademen. Drie maanden geleden stelden deze burgers de Brusselse regering in gebreke, omdat die het naliet tegenover herhaalde inbreuken een sterk en becijferd engagement om de bindende Europese normen te bereiken, te zetten.

Bral, Citizens Demand Clean Air

De aanklagers zijn lid van het collectief CleanAirBXL, een partner van Bral. Dit collectief kreeg in het verleden onze steun om burgers te verzamelen in de strijd tegen de luchtvervuiling in onze stad.

Bral juicht de moed van deze burgers toe en erkent de legitimiteit van de klacht. Hun eis betreft de snelle opheffing van de inbreuken, die onvoldoende beantwoord worden door het Brusselse Plan Lucht-Klimaat-Energie met haar enige effectieve maatregel “Low Emission Zone”. De burgers van bxlAIRpropre/cleanAIRbrussels/schoneLUCHTbxl willen de Brusselse overheid dwingen om een luchtkwaliteitsplan te ontwikkelen volgens de normen en uit te voeren. Dit plan moet gedetailleerde maatregelen omvatten, een duidelijke en bindende planning alsook een rigoureuze impactanalyse.

Boosdoener is vooral NO2. Deze irriterende stof is gevaarlijk voor de luchtwegen en wordt voornamelijk uitgestoten door diesel wagens. Wanneer kunnen we eindelijk schone lucht inademen, zoals de Europese regelgeving dat voorschrijft, maar vooral zoals onze gezondheid dat noodzaakt?

Contact BRAL: 

Liévin Chemin: lievin@bral.brussels

Tim Cassiers: tim@bral.brussels