Word bestuurder van BRAL!

26/04/2024
Preview BRAL bestuur en staf op stap 2024 Huis Van Eetvelde

BRAL zoekt nieuwe bestuursleden! Voel je je geroepen of ken je een geëngageerd persoon die goed edoch onbezoldigd kan besturen? Laat het dan weten aan Raf (raf@bral.brussels) en Tom (tom@bral.brussels). Zij kunnen je meer vertellen over wat deze belangrijke taak precies inhoudt. 

BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel.

We strijden samen met onze leden en partners voor een gezonde, milieuvriendelijke en solidaire stad. Van mobiliteit tot stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal. We ondersteunen hen met onze kennis en helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze visie bij de overheid. Aan tafel als het kan, op de barricaden als het moet. We zijn kritisch maar constructief, dwars maar genuanceerd.

Profiel

We zoeken meerdere gemotiveerde personen die zich kunnen vinden in onze waarden:

 • Je vindt, net als wij, dat Brussel het verdient om milieuvriendelijker, gezonder en meer solidair te worden.
 • Je staat niet als kandidaat op een lijst bij politieke verkiezingen tijdens het bestuursmandaat. Je hanteert sterke ethische normen, bent bereid om transparant te zijn en bezit het vermogen om onpartijdig te handelen.
 • Je hebt ervaring met het organisatorische, operationele en financiële reilen en zeilen van een vzw. Je kan een begroting begrijpen en helpen om gefundeerde keuzes te maken.
 • Je hebt het vermogen om goed samen te werken met de andere bestuursleden, om een constructieve dialoog te bevorderen en in consensus tot een gezamenlijk besluit te komen.
 • Je hebt voeling met één of meerdere van onze inhoudelijke thema’s: mobiliteit/luchtkwaliteit, stedenbouw, milieu, burgerinitiatieven. Als bestuurslid waak je over de lijn van BRAL en vorm je een klankbord voor de medewerkers rond inhoudelijke thema’s die jou interesseren.
 • Je bent vlot in gesproken en geschreven Nederlands. De voertaal van de het bestuursorgaan is Nederlands en alle documenten worden in het Nederlands opgemaakt. 

Engagement

 • De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.
 • Je neemt deel aan de Raad van Bestuur die maandelijks samenkomt. Het bestuur bestaat uit een achttal leden (minimaal 5 en maximum 13). Ook de coördinator woont standaard de bestuursvergaderingen bij.
 • Het bestuur bepaalt het algemeen beleid, in nauwe samenwerking met de coördinator. Het bestuur neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van BRAL te realiseren, de continuïteit te garanderen en de subsidieovereenkomst(en) met de verschillende overheden uit te voeren. 
 • Je neemt deel aan de statutaire Algemene Vergadering die twee keer per jaar samenkomt. 
 • Je vertegenwoordigt de vzw BRAL, onder andere op onze en externe evenementen. 

Aanbod

 • Het bestuurdersmandaat bij BRAL is vrijwillig. Gemaakte onkosten worden vergoed.
 • Je werkt samen met een gepassioneerd team van stafmedewerkers, bestuurders en algemene vergadering die zich inzetten voor een duurzamer Brussel. 
 • Je krijgt de kans om het financieel en operationeel beleid van BRAL, stadsbeweging voor Brussel, uit te bouwen. BRAL is al vijftig jaar een baken in het Brussels sociaal-cultureel en milieulandschap. Met jou erbij draag je bij aan minstens nog eens vijftig jaar BRAL!

Iets voor jou? Contacteer onze coördinator Raf Pauly (+32  487 31 94 20 of raf@bral.brussels) en onze voorzitter Tom lootens (tom@bral.brussels). Ook voor al je vragen kan je bij hen terecht.

Lees ook