Débat politique – Quartiers populaires (FR)

Preview Débat Quartiers Populaires

 

In het kader van de derde Dag van de Volkswijken organiseren Buurthuis Bonnevie en Buurtwinkel Anneessens (beiden lid van BRAL), Foyer, Convivence, La Rue, Centre de Rénovation Urbaine Anderecht, Inter-Environnement Bruxelles, La Fonderie, Toestand, Espace Tous, Molenzine en geëngageerde bewoners een politiek debat over de problematiek van huisvesting en gentrificatie in Brussel.

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1I-DMdmxI4Y  

Op het programma staan de volgende 4 centrale thema's die met politici zullen worden besproken: 

  • Sociale huisvesting: Hoe kunnen we een eerlijke toegang tot huisvesting garanderen voor alle Brusselaars?
  • Huren: Hoe kunnen we de woonkosten onder controle houden en voorkomen dat de huren stijgen?
  • Nieuwe gebouwen: Welke rol spelen ze in gentrificatie en hoe kunnen we ze sturen in de richting van maatschappelijk verantwoorde doelstellingen?
  • Participatie: Hoe kunnen bewoners actief betrokken worden bij beslissingen over stedelijke ontwikkeling?

Ans Persoons (Vooruit), Arnaud Verstraete (Groen), Françoise De Smedt (PTB), Martin Casier (PS), Simon Willocq (Défi) en Zoé Genot (Ecolo) zullen aanwezig zijn om te debatteren en vragen van het publiek te beantwoorden. De andere partijen waren wel uitgenodigd, maar hebben niet gereageerd. 

De discussie begint om 15 uur precies en eindigt om 17 uur in het Koninklijk Depot van Thurn & Taxis (ingang via de Picardstraat).

 

Datum
-
Organisatie
Buurthuis Bonnevie, Buurtwinkel, Foyer, Toestand, La Rue, IEB, BRAL, Molembike, Periferia, L’Interstice, Comité de quartier Maritime, Centre de Rénovation Urbaine (CRU)
Locatie

Havenlaan 86C
1000 Brussel
België