AUTOFISCALITEIT: KANS GEMIST

20/06/2018

BRAL betreurt de beslissing van de Brusselse regering om niet te beslissen over de autofiscaliteit. We vragen om nu toch al werk te maken van een hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling.

BRAL betreurt de beslissing van de Brusselse regering om niet te beslissen over de autofiscaliteit. We vragen om nu toch al werk te maken van een hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling.

Op 12 juni viel het verdict rond de hervorming van de Brusselse autofiscaliteit. De Brusselse regering besliste om nog niet te beslissen. Voor BRAL is dit een gemiste kans. 1 januari 2019 komt snel dichterbij. Dat is het moment waarop het Brussels Gewest de autobelastingen zelf zal innen. Zonder hervorming blijft voor de autobezitter alles bij het oude. Enkel het briefhoofd van de taxatie-brief zal veranderen: van de FOD Financiën naar Brussel Fiscaliteit. Van een sturende fiscaliteit komt dus niets meer in huis.

Een echt ambitieus mobiliteitsbeleid verdient nochtans een sturende fiscaliteit: minder autodruk dankzij slimme belastingen om de stad gezond en veilig te maken. Dat is de weg die de regering moet inslaan, in plaats van verder te tuffen op de road to nowhere (een vastgelopen, verstikte, en onveilige stad). Met de Lage Emissie Zone (LEZ) heeft de Brusselse regering een eerste voorzichtige stap gezet. De LEZ moet geleidelijk de oudste modellen van de Brusselse wegen halen. Maar de LEZ doet niets aan de totale autodruk. Daarom is een sturende autofiscaliteit nodig.

Kan de BIV nog?

De regering heeft haar afslag gemist door de hervorming van BIV (Belasting voor Inverkeerstelling) en de JVB (Jaarlijkse Verkeersbelasting) uit te stellen. Met alles te verschuiven naar de volgende legislatuur en het dan ook nog te koppelen aan een interfederaal akkoord over de slimme kilometerheffing rijdt de regering zich vast op deze road to nowhere.

Voor BRAL moet de Brusselse regering zeker nog voor wat betreft de BIV rechtsomkeer maken. Wij vragen de regering om met de overname op 1 januari 2019 al tenminste een signaal te geven dat de aanschaf van ALLE wagens duurder gaat worden. De JVB kunnen we dan even on hold zetten. Die kan de volgende regering dan bekijken in functie van een belasting op autogebruik, onder de vorm van een zonale heffing. Zo hoeft Brussel ook niet naar Vlaanderen en Wallonië te kijken.

Een aangekondigde non-beslissing

Eigenlijk was deze non-beslissing te voorspellen. De taskforce focuste te eenzijdig op luchtkwaliteit, en dan nog op basis van de twijfelachtige euronormen, een kortzichtige diesel/benzine-framing, en een CO2-verrekening die weinig verschil met zich meebrengt. Het ruimtegebruik van de auto, het vermogen, de impact op actieve en andere weggebruikers in geval van ongeval, … zijn allemaal criteria die buiten het rapport van de taskforce bleven. Ook de vraag naar sociale correcties werd weggewuifd, waardoor luxewagens opeens 90% goedkoper werden. De ideale cocktail de hervorming te kelderen door onenigheid binnen de regering.

Bovendien hield de taskforce geen rekening met instrumenten die de regering nu al hanteert. Dankzij de LEZ worden de oudste en meest vervuilende auto’s op termijn van de baan gehaald. Een nieuwe belasting baseren op een groep die binnen een aantal jaren zal verdwijnen, zal de kas niet spijzen.

Een integrale benadering van fiscaliteit, mobiliteit, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid

Een regering heeft vele instrumenten ter beschikking: LEZ, JBV, BIV, rekeningrijden in al haar vormen. BRAL stelt voor dat de regering bepaalt met welk instrument ze welke doelstelling willen behalen, in plaats van met alles een beetje te morrelen. Pas dan kan je consequent handelen.

Jaren geleden al zette BRAL de regering op weg om de autofiscaliteit aan te pakken. We zetten alles nog eens op een rijtje.

  • De LEZ dient om de luchtkwaliteit te verbeteren mits een modernisering van het wagenpark op de Brusselse wegen. Het reglementeert het gebruik van verschillende modellen. De meest vervuilende wagens worden met dit instrument niet langer toegelaten.
  • De Belasting voor Inverkeerstelling (BIV) dient om de aankoopbeslissing te sturen. Je kan zowel de aankoop zelf sturen, als de keuze voor het soort auto. Voor BRAL is een serieuze BIV nodig om de aanschaf van een (eigen) auto te ontmoedigen en zo de totale autodruk te verminderen. Pas in de tweede plaats kan de BIV ingezet worden om kleine en propere auto’s iets meer te bevoordelen.
  • De Jaarlijkse Verkeersbelasting (JVB) dient om de aankoopkeuze te bevestigen. Ze werkt slechts onrechtstreeks op de aankoopbeslissing zelf. Maar we kunnen de JVB bijvoorbeeld gebruiken om gedeelde auto’s te bevoordelen.
  • Rekeningrijden, of een belasting op gebruik, dient om het aantal gereden kilometers naar beneden te halen. Velen schuiven de slimme kilometerheffing naar voor. Maar in de Brusselse stedelijke context is dat niet het meest optimale instrument. Een zonale heffing is veel effectiever, én goedkoper. Dankzij de LEZ heeft het Brusselse gewest al de noodzakelijke infrastructuur in huis: ANPR camera’s, databases van voertuigen, wettelijke procedures,…. Het volstaat om de toegang tot de LEZ betalend te maken voor elke wagen, en we hebben een zonale heffing.

Lees ook