Zin en onzin van rekeningrijden

01/07/2015
Preview rekening_cover.jpg
Preview dindon_cover.jpg

Brussel is volgens stadsbeweging BRAL klaar om vandaag, samen met andere grote steden in Vlaanderen, te starten met een gefaseerde invoering van een heffing om files te vermijden. Tot die conclusie komt de stadsbeweging na een uitvoerig (literatuur)onderzoek opgesteld in de nieuwe publicatie “Het kind van de rekening – Zin en onzin van rekeningrijden als oplossing voor de Brusselse mobiliteitsknoop”.

Brussel is volgens stadsbeweging BRAL klaar om vandaag, samen met andere grote steden in Vlaanderen, te starten met een gefaseerde invoering van een heffing om files te vermijden. Tot die conclusie komt de stadsbeweging na een uitvoerig (literatuur)onderzoek opgesteld in de nieuwe publicatie “Het kind van de rekening – Zin en onzin van rekeningrijden als oplossing voor de Brusselse mobiliteitsknoop”.

Brussel en de rand zitten hopeloos vast in de file. Mensen klagen, belangengroepen uit alle windrichtingen en van alle kleuren vragen maatregelen. Maar de files blijven. Het is verbijsterend hoe weinig bestuurskracht onze overheid toont in deze kwestie, al jaren lang.

De sleutel ligt bij onze politici. BRAL roept eerst en vooral het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op om in navolging van de dynamiek in andere steden, een testfase te starten rond een zone met beperkte toegang voor autoverkeer om zo de files te weren en dringend de luchtkwaliteit te verbeteren. Neen, dat hoeft niet veel te kosten – het zou ons zelfs veel opbrengen -  en neen, dat betekent geen politieke zelfmoord. Bovendien is het systeem snel implementeerbaar (gebruik de ANPR camera’s die er al zijn om alvast de auto’s te laten betalen die tot in het centrum van de stad komen) en het zou een duidelijk signaal zijn dat de politiek het niet meer neemt dat privé-auto’s zoveel maatschappelijke- en welzijnskosten met zich meebrengen. Want dit zijn kosten die we als samenleving niet meer kunnen en willen dragen.

Files vermijden? Start met gefaseerde invoering van heffing

Het wegwerken van files en de verbetering van de luchtkwaliteit in heel België en in het bijzonder in  Brussel is het einddoel. In de publicatie leggen we uit hoe we via een gefaseerde invoering van een fileheffing dit doel willen bereiken.

Lees hieronder “Het kind van rekening”.

Bijlage
Publicatiejaar
2015

Lees ook