Beyond Vision Zero in negen sprongen

03/05/2021

De Brusselse regering werkt aan een nieuw Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030. De burgerbewegingen Heroes for Zero, Filter Café Filtré Atelier en BRAL sloegen de handen in elkaar in het Andere Atelier om bij te dragen aan het plan. Het Andere Atelier organiseerde evenementen parallel aan de officiële workshops van Brussel Mobiliteit om de Brusselaars én de overheid te inspireren. Kernvraag: hoe kan een veilige en gezonde stad van de toekomst eruitzien? Ze leggen op 04/05/2021 hun toekomstvisie op verkeersveiligheid op tafel: Beyond Vision Zero. 

Persuitnodiging 04/05/2021

Beyond Vision Zero in negen sprongen

Het Andere Atelier overhandigt zijn integrale en ruimtelijke visie op verkeersveiligheid aan Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt

De Brusselse regering werkt aan een nieuw Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030. De burgerbewegingen Heroes for Zero, Filter Café Filtré Atelier en BRAL sloegen de handen in elkaar in het Andere Atelier om bij te dragen aan het plan. Het Andere Atelier organiseerde evenementen parallel aan de officiële workshops van Brussel Mobiliteit om de Brusselaars én de overheid te inspireren. Kernvraag: hoe kan een veilige en gezonde stad van de toekomst eruitzien? Ze leggen op 04/05/2021 hun toekomstvisie op verkeersveiligheid op tafel: Beyond Vision Zero. 

Het Andere Atelier haalde het debat over verkeersveiligheid uit de 'formele' context van het planproces en bracht het naar de plek waar het om gaat: de straat. Het Andere Atelier ontwikkelde zijn toekomstvisie door lokale terreinkennis te delen tijdens gegidste wandelingen, door inspiratie te halen uit voorbeeldsteden en door burgers en experten plaats te laten nemen aan de (virtuele) tekentafel. Uit de reeks evenementen over de Brusselse verkeersveiligheid puurden ze negen concrete aanbevelingen die ze goten in een nota. 

De burgerbewegingen stellen dat nul slachtoffers in het verkeer (Vision Zero) een minimumvoorwaarde is voor een grootstad in de 21ste eeuw. Het Andere Atelier wil verder gaan, Beyond Vision Zero, en verkeersveiligheid koppelen aan de andere uitdagingen voor Brussel, zoals leefkwaliteit, klimaatadaptatie, een inclusieve samenleving, kwalitatieve publieke ruimte, luchtkwaliteit, ... Door in te grijpen in de infrastructuur en in te zetten op governance geloven ze dat het mogelijk is om een stad te creëren die uitnodigt tot veilig en correct gedrag, waar de bewegingsvrijheid verhoogd is en het aangenaam wonen en verblijven is. 

Het resultaat en de aanbevelingen worden tijdens de vijfde Beyond Zero lecture live overhandigd aan Brussels minister van mobiliteit Elke Van den Brandt. De gastspreker Salvador Rueda is de geestelijke vader van de zogenaamde ‘superblocks’, waar Good Move, het Brussels mobiliteitsplan, op gebaseerd is. Na zijn lezing gaat de Brusselse Bouwmeester Kristiaan Borret in debat met stedenbouwkundigen Nathanaëlle Baës-Cantillon en Jens Aerts. Ze passen de inspirerende beelden toe op Brussel. Het publiek debatteert mee vanuit de chat. 

Live vanuit de Barmacie in de ruePICARDstraat via Facebook Live. Streaming via www.a-atelier.be

Met de steun van Vlaanderen - Verbeelding werkt.

Contactinfo

Programma Beyond Zero Lecture Salvador Rueda: Superblocks

20:10   Lezing Salvador Rueda uit Barcelona, professor en geestelijke vader van de 'superblock' waarop Good Move gebaseerd is.
20:45   Debat met Bouwmeester Kristiaan Borret, stedenbouwkundige Nathanaëlle Baës-Cantillon en stedenbouwkundige Jens Aerts. 
21:00   Persmoment met de Minister van Mobiliteit en Het Andere Atelier
21:30   Ontvangst en officiële overhandiging aan Minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt tijdens de lezing

Vanuit de Barmacie in de ruePICARDstraat wordt een livestream uitgezonden. Streaming via www.a-atelier.be

 

Lees ook