BRAL tekent voor meer autodelen in Brussel

28/02/2024

Begin deze maand tekende onze voorzitter de “Green Deal Inclusive Carsharing” op de conferentie Shared Mobility Rocks. BRAL sluit zich zo aan bij een dertigtal actoren (gemeentes, verkozenen, verenigingen, bedrijven, …) die zich zullen inzetten om het autodelen in Brussel te promoten en te ontwikkelen

Tegenwoordig zijn zo’n 90.000 Brusselaars ingeschreven bij een autodeeldienst, waarvan er 50.000 ook actief gebruik van maken. De Brusselse regio telt vandaag meer dan 1.500 gedeelde wagens, zo lezen we op pagina 24 van het Impactrapport 2022 van Autodelen.net. Da laatste 20 jaar nam het aanbod enorm toe: vaste stopplaatsen of free floating, met of zonder abonnement, bedrijf of een platform tussen particulieren … er bestaan veel formules en die beantwoorden dus ook aan verschillende behoeftes en gebruik. Toch was de gemiddelde gebruiker in 2020 nog erg homogeen: “jong, mannelijk en hoger opgeleid”.  

Wat is de Green Deal Inclusive Carsharing? 

De deal mikt op het autodelen enerzijds duurzamer en anderzijds toegankelijker te maken. Vooral fragielere groepen zoals senioren, mensen met een beperkte mobiliteit, gezinnen met een lager inkomen of eenoudergezinnen, kennen of kunnen vaak nog niet autodelen. Het project wil daarom informatie verspreiden en drempels wegnemen. 

BRAL steunt dit initiatief van onze lidvereniging Autodelen.net. Meer autodelen betekent een hefboom voor minder autodruk in de straten. Autodelen biedt de kans aan alle Brusselaars om zich multimodaal te verplaatsen, zonder daarvoor een privéwagen nodig te hebben. We engageren ons als onderschrijvende organisatie voor volgende acties die bijdragen aan meer inclusief autodelen in Brussel: 

  1. We diepen onze kennis uit. 
  2.  We communiceren er rond (zoals u leest). 
  3. We denken mee na over een sociaal tarief voor autodelen. 
  4. We gaan het gesprek aan met de ambassadeurs van ons ExpAIR-project rond de rol van autodelen in mobiliteitsoplossingen. 
  5. We werken een nota uit over de rol van overheidsregulering voor autodelen, gaande van het creëren publiek aanbod tot het informele deelsystemen. 

Wil je zelf aan één van deze acties bijdragen, aarzel dan niet ons te contacteren. 

Praktische info over autodelen in Brussel 

Wil je zelf eens proberen te beginnen met autodelen? Dan bestaat er al heel wat info voor je: 

Lees ook