Brusselse overheid forceert NEO

Persbericht

Begin december 2016 vond de Overlegcomissie plaats over het lastenboek van de effectenstudie voor het stedenbouwkundig- en milieuattest van NEO. De bedoeling is om de effecten van een shoppingcentrum van meer dan 70.000 m² in kaart te brengen. Het dossier heeft echter geen enkele wettelijke basis. De wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan, met als enige bedoeling het shoppingcentrum mogelijk te maken op het Heizelplateau, is immers nog niet goedgekeurd. Brussel Stad en Gewest lijken dus de zaak te willen forceren, tegen de adviezen en belangen van de ondernemers en bewoners. Het Interregionaal Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling, dat de economische-, sociale- en milieuorganisaties verenigt, herhaalt zijn verzet tegen dit schadelijk project.

Al in 2012 heeft de Gewestelijke OntwikkelingsCommissie (GOC) zich verzet tegen een megalomaan shoppingcentrum op de Heizel. Ondermeer omdat het schade zou toebrengen aan de bestaande handel en ook omdat het geen enkele meerwaarde biedt voor een verhoging van de internationale aantrekkelijkheid van Brussel. In een nieuw advies over de voorgestelde wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan, houdt de GOC zijn standpunt aan. Ze zegt aan de Brusselse overheid dat er "eerst en vooral een duidelijke en allesomvattende visie moet komen voor de ontwikkeling van de commerciële activiteit in het Brussels Gewest.” Bij gebrek hieraan zal "een handelsproject van deze omvang, moeilijk worden geïntegreerd".

Het Interregionaal Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling is verontrust over de ‘forcing’ die de Stad en het Gewest doorvoeren. Ze lijken geen rekening te willen houden met de socio-economische noden van de bewoners en ondernemers. 

Ondanks deze negatieve adviezen dient de promotor toch een voorstel voor effectenstudie in voor een shoppingcentrum van 72.000 m². Het lijkt er dus op dat de Brusselse overheid de adviezen van het maatschappelijk middenveld, de GOC, naast zich neerlegt.

Het Interregionaal Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling is verontrust over de ‘forcing’ die de Stad en het Gewest doorvoeren. Ze lijken geen rekening te willen houden met de socio-economische noden van de bewoners en ondernemers. Bovendien lijkt de markt verzadigd, het recent geopende Dockx staat al te koop. Hieruit blijkt eveneens dat het bouwen van commerciële ruimtes vooral gestuurd wordt door vastgoedspeculatie en niet door de behoeften van de markt.

Nog niet te laat!

Ook het argument van de tewerkstelling is vals. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven toont ook aan dat deze shoppingcentra geen tewerkstelling creëren, maar enkel verplaatsen. Bovendien verzwakken ze zo de stedelijke centra en de bestaande handelskernen. Voor wat de mobiliteit betreft, gaat dit project lijnrecht in tegen de doelstelling van het Gewest om het gebruik van de auto te verminderen met 20 % tegen 2020. Dit project voorziet 6.700 verplaatsingen per uur op een gewone zaterdag (65.700 wagens per dag), zonder andere evenementen.

Het wordt tijd dat de Stad en het Gewest een evenwichtig project ontwikkelen voor het Heizelplateau. 

Het is niet te laat! We zitten in de fase van de effectenstudie. Het is tijd dat de Stad en het Gewest een evenwichtig project ontwikkelen voor het Heizelplateau. Er zijn daarvoor sterke uitgangspunten want de site ontvangt nu al 5 miljoen bezoekers per jaar. Binnen het huidig Gewestelijk Bestemmingsplan kan er ook de ‘gebruikelijke aanvulling’ van shopping toegevoegd worden (tot bijna 13.000 m²), meer dan voldoende om de verdere internationale ontwikkeling mogelijk te maken, zonder schade te creëren aan het bestaande handelsapparaat en nog meer mobiliteitsproblemen te veroorzaken.
 

Meer weten? Contacteer:

UCM : Antoine BERTRAND, 0494/254478
UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel : Anton Van Assche 0478/444119
IEB: Claire Scohier, 0473/667505
BBL: Erik Grietens, 0474/406394
BRAL: Hilde Geens, 0472/834574
ACV-CSC Brussel: Benoît Dassy, 0498/518915
Beweging.net Halle-Vilvoorde: Pieter-Jan Mattheus Pieterjan.Mattheus@beweging.net