Buggy Parade voor een betere luchtkwaliteit

14/06/2017

Nu zaterdag 17 juni vindt de eerste buggy parade in Brussel plaats, om de schadelijke effecten van de luchtvervuiling op de gezondheid van onze kinderen aan te klagen. Initiatiefnemers Bruxsel’AIR vraagt dan ook dat de politieke verantwoordelijken drastische maatregelen nemen in de strijd tegen luchtverontreiniging. De familiale optocht vertrekt om 10u vanaf het Schumanplein.

Nu zaterdag 17 juni vindt de eerste buggy parade in Brussel plaats, om de schadelijke effecten van de luchtvervuiling op de gezondheid van onze kinderen aan te klagen. Initiatiefnemers Bruxsel’AIR vraagt dan ook dat de politieke verantwoordelijken drastische maatregelen nemen in de strijd tegen luchtverontreiniging. De familiale optocht vertrekt om 10u vanaf het Schumanplein.

De huidige jaarwaarden van fijnstof (PM 2,5) waaraan de Belgen worden blootgesteld liggen 80% hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vooropstelt. Sommige maatregelen ter verbetering van de lucht in het Brussels gewest gaan in de goede richting, zoals de Lage Emissiezone vanaf 2018. Maar er zijn meer en ambitieuzere maatregelen nodig indien we willen dat de kwaliteit van de lucht voldoet aan de normen van de WGO.

Kinderen zijn het eerste slachtoffer van luchtverontreiniging. Prenataal zijn ze al erg kwetsbaar, en de problemen stapelen zich op tijdens het groot worden: luchtweginfecties (astma, longaandoeningen…) tasten het immuunsysteem en de hormoonhuishouding (allergie) aan, en veroorzaken zelfs verlies van cognitieve capaciteiten (concentratie- en ontwikkelingsstoornissen).

Wat zeggen de leden van Bruxsel'AIR 

“Het probleem van de slechte luchtkwaliteit in Brussel en de gevolgen ervan zijn reeds lang bekend. Toch spelen, studeren en slapen onze kinderen vandaag nog steeds in een lucht die vervuild is. Waarom? Wie neemt verantwoordelijkheid? Alle overheden van dit land zijn betrokken partij".
“Wij zien het als onze plicht om onze stem te laten horen ten aanzien van een ontoelaatbaar immobilisme. Alleen ambitieuze maatregelen kunnen de lucht zuiveren die onze kinderen en wij inademen: minder autoverkeer, minder vervuilende auto’s, betere isolatie van gebouwen, betere voet- en fietspaden… Het is tijd om op alle fronten tegelijk te handelen.”

Burgerbeweging Bruxsel’Air roept de verschillende beleidniveau’s op om 

  • de Europese normen af te stemmen op de richtlijnen van de WGO (EU);
  • de massale subsidiëring van bedrijfswagens af te bouwen ten voordele van propere en efficiënte alternatieven (Federaal);
  • ambitieuze maatregelen te nemen voor de energetische renovatie van gebouwen (Regionaal);
  • de publieke ruimte te herverdelen ten voordele van collectief vervoer en niet-vervuilende verplaatsingsmethodes (Gemeentelijk-Regionaal);
  • meetapparatuur te installeren op plaatsen waar kinderen komen, en de communicatie te versterken (regionaal-gemeenschappen)

                                              

Praktische info:
10u
: Afspraak op het Schumanplein
10u30: Vertrek van de feestelijke parade, doorheen het Cinquantenaire park tot aan de uitgang an Mérode
11u30: Familiefoto, picknick en activiteiten

Perscontacten :
Benjamin François
- bruxselair@gmail.com - 0473 22 40 93 (FR, NL)
Pauline Constant - paulineconstant@gmail.com - 0498 57 31 65 (FR, EN)
Marta Presmanes - bruxselair@gmail.com - 0484 65 92 27 (ESP)

Hoe de actie opvolgen :
Perspunt om 11u30
bij de familiefoto.

Foto’s zijn beschikbaar op aanvraag

Quelques mots à propos de Bruxsel’AIR :
Bruxsel’AIR is een burgerinitiatief, ontstaan in september 2016, als gevolg van een meetcampagne van Leefmilieu Brussel en BRAL. Het collectief brengt burgers samen die ongerust zijn over de kwaliteit van de Brusselse lucht. Bruxsel’AIR mobiliseert om andere burgers, de media en het beleid te sensibiliseren rond de problematiek van de luchtkwaliteit. De groep bestaat uit vrijwilligers, is a-politiek en wordt ondersteund door BRAL en GRACQ.

In België leidt een slechte luchtkwaliteit jaarlijks tot 12 000 vroegtijdige overlijdensLuchtvervuiling is dan ook één van de belangrijkste bekommernissen van de Brusselaars. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is door haar eigen burgers en door de Europese Commissie voor de rechtbank gesleeptomwille van overtredingen van de Europese normen.

In februari 2016 deed Bruxsel’AIR voor het eerst van zich spreken, met het aanbrengen van modmaskers op de brusselse standbeelden. Meer dan 400 burgers gaven toen gehoor aan de oproep om deel te nemen aan deze actie. Ook tijdens de Burgerkabinetten kwam luchtkwaliteit naar voor als één van de eerst prioriteiten van de Brusselaar.

Lees ook