De 20ste gemeente van Brussel onthuld aan de burgers!

Persbericht

Brussel telt 6,8 miljoen m² aan leegstand, dat is de oppervlakte van de stad Elsene. De ontelbare braakliggende industriële terreinen, lege openbare gebouwen, kantoren, flatgebouwen en zelfs eengezinswoningen zijn niet langer onzichtbaar. Leegbeek verzamelt al dit potentieel in de twintigste gemeente van Brussel als antwoord op de sociale noden van de stad.

Ontdek het potentieel van Leegbeek via de website www.leegbeek.brussels

Onmiddellijke oplossing voor de huisvestingscrisis

De huisvestingscrisis is permanent in Brussel: 44.000 gezinnen wachten op sociale huisvesting (een gemiddelde wachttijd van 7 jaar), de huurprijzen zijn tussen 2000 en 2010 verdubbeld, meer dan 4000 mensen zijn dakloos en een derde van de bevolking leeft in erbarmelijke omstandigheden. Deze cijfers tonen aan dat een oplossing hoogdringend is.

De 20ste gemeente biedt een oplossing: Leegbeek zet haar ruimtes tijdelijk in voor modulaire huisvesting, samenhuizen, herintegratie door middel van woningen, ... De initiatieven die zich in Leegbeek ontplooien, zijn talrijk en vernieuwend. Tijdelijk gebruik laat toe, zeker kortstondig, maar vooral onmiddellijk, te handelen in een tijdsbestek waarin de overheid niet kan reageren.

Experimenteel laboratorium

Leegbeek is nauw betrokken bij de economische, sociale en ecologische transitie in de stad. De gemeente nodigt de Brusselaars uit om haar ruimtes te vullen met initiatieven die iedereen ten goede komen en die een antwoord proberen te bieden op de vele crises in onze samenleving (klimaat, mobiliteit, energie, politiek, voedsel, ...) Door collectieve toe-eigening wil de gemeente de burgers laten deelnemen aan het maken van de stad. Tijdelijk gebruik wordt transitie-gebruik: bepaalde ruimtes, gebouwen of terreinen worden een testgrond voor de toekomstige ontwikkelingen,  tegemoetkomend aan de behoeften van de burgers.

Uberisering van de tijdelijke bezetting

Enkele grote publieke stadsontwikkelingsactoren (SAU, Citydev, SLRB) vertrouwden recent het beheer van enkele grote gebieden en gebouwen (Kazernes van Elsene, Actiris, Citygate II, … ) toe aan particuliere bedrijven die, via een competitieve aanbestedingsprocedure, initiatieven zonder winstoogmerk uitsluiten. Dit ontkent de sociale en maatschappelijke uitdagingen. In België, net als in andere Europese landen, reduceren deze bedrijven de leegstaande ruimte tot een winstgevende economische niche. Ze investeren volgens een extractivistische logica met twijfelachtige gevolgen: ze sluiten mensen in precaire situaties systematisch uit en reduceren de rechten van de gebruikers tot het minimum.   

-------

Perscontact

Toha De Brant, toha[at]bral.brussels, 0485/27 23 07

Volg ons

Ontmoet ons

Andere evenementen zullen snel volgen! Blijf op de hoogte via leegbeek.brussels.


Verdiep je in het onderwerp

Wie zijn we?

De 20ste gemeente wordt ondersteund door de gezamenlijke inspanningen van vzw’s die zich inzetten voor het recht op wonen en het recht op de stad. Iedereen is het erover eens dat Brussel, net als zijn lege ruimtes, de hele gemeenschap ten goede moet komen en niet alleen een paar individuele belangen moet behartigen.

Communa | www.communa.be | antoine@communa.be
Toestand | www.toestand.be | pepijn@toestand.be
Fébul | www.febul.be | veronique.gerard@febul.be
Woningen123Logements | rdepotesta@gmail.com
BRAL | www.bral.brussels | toha@bral.brussels
SAW-B | www.saw-b.be | m.vanwelde@saw-b.be