In de pers - Woonruimte ligt voor het oprapen in Brussel

07/05/2009

Dit artikel is in Brussel Deze Week van 6 mei verschenen n.a.v. een persconferentie van het platform Vide Verdoemme over leegstand in de kantoormarkt.

Brussel - Twee miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg in de hoofdstad. Terwijl er een nijpend tekort is aan woningen. En er wordt almaar nieuwe kantoorruimte bijgebouwd, ook in de Rand. De vereniging Vide Verdoemme! vindt het welletjes.

Het platform Vide Verdoemme! verenigt Brusselse organisaties zoals Bral (de Brusselse Raad voor Leefmilieu), de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en Inter-Environnement Bruxelles in de strijd tegen leegstand, en meer bepaald tegen leegstand in een stad waar heel wat nieuwbouw is. "Niets tegen nieuwbouw, maar de strijd tegen leegstand is toch prioritair," zegt Piet Van Meerbeek van Vide Verdoemme!

"Volgens een recente studie van de Gomb, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel, is er in Brussel twee miljoen vierkante meter lege kantoorruimte te vinden, wat overeenkomt met achttien procent van de totale kantooroppervlakte," zegt Van Meerbeek. "Voorts zegt de studie dat er tegen volgend jaar ook nog eens 500.000 tot 1 miljoen vierkante meter kantoorruimte bijkomt. Terwijl de markt al verzadigd is, en terwijl een financiële crisis maakt dat er nog heel wat kantoren leeg zullen komen te staan. Er moet dringend iets gebeuren."

Beton
Het platform stelt voor dat de Brusselse regering een verdichtingsplan opstelt, dat moet bepalen of het nog nuttig is om kantoren bij te bouwen. "We kunnen de vraag stellen of het nog nodig is dat de Brusselse overheid extra bouwvergunningen voor kantoren aflevert. Door nieuwe projecten verdwijnt er groene ruimte en komt de stad onder het beton te zitten," zegt Van Meerbeek. "De overheid kan de markt beter reguleren door een moratorium op kantoren uit te vaardigen, in afwachting van het verdichtingsplan."

Gezien de vele lege kantoorruimte is het misschien niet onverstandig om na te denken hoeveel woningen er gecreëerd kunnen worden door lege kantoren om te bouwen. Een studie uit 2007 in opdracht van de Brusselse staatssecretaris voor Huisvesting, Françoise Dupuis (PS), spreekt van 3.200 mogelijke woningen voor 350.000 vierkante meter lege kantoorruimte. Als die logica wordt gevolgd, zouden er voor twee miljoen vierkante meter dus 18.200 woningen kunnen bijkomen. Van Meerbeek: "De transformatie van kantoorruimte in woningen is niet slecht voor een stadsbuurt, want je krijgt zo een evenwichtigere mix. Als je nu bijvoorbeeld naar de Noordwijk kijkt, zie je dat daar veel te weinig mensen wonen in verhouding tot het aantal kantoren. Vroeger had je aan het Rogierplein de Martinitoren, dat was een mix van kantoorruimte en woningen." De Martinitoren is niet meer. Nu staat er een toren van Dexia.

"De overheid kan hier een belangrijke rol spelen," gaat Van Meerbeek verder. "De transformatie van kantoren in woningen moet aangemoedigd worden door fiscale gunstmaatregelen uit te werken voor eigenaars van lege kantoorgebouwen. Die kunnen dan makkelijker de bureaus omvormen tot woningen. We pleiten ook voor de oprichting van een gewestelijke dienst voor herbestemming van kantoren in woningen."

Het platform vraagt aan de volgende Brusselse regering om maatregelen te nemen die een eind maken aan de leegstand. "Dat moet alleszins in het volgende regeerakkoord komen."

Christophe Degreef © Brussel Deze Week

Lees ook