De zin en onZIN van de WTC-torens

We hadden twee weken (*) om een bezwaarschrift in te dienen voor de Koning Albert II-laan nummer 28-30, de Antwerpsesteenweg nummers 57-59 en 59B en de Willem De Molstraat nummer twee. Zegt dit adres u iets? Inderdaad, het is de locatie van die vermaledijde WTC-torens, excuseer, ZIN-torens.

(*) Correctie: het was nog niet de bouwvergunning die in openbaar onderzoek was, maar het bestek. Dit geeft jou en ons meer tijd om te reageren. De argumenten die we hier aanhalen, blijven echter wel gelden. We houden je op de hoogte wanneer het openbaar onderzoek wordt geopend.

In het kort:

  • We zijn blij met de gemengde invulling, maar het blijft hoofdzakelijk een kantoorproject. Slechts 7% procent is voorzien voor woningen. Dat is erg weinig om van een kantoorwijk een ‘levendige’ wijk te maken.
  • Waar zijn de betaalbare woningen en de woningen van verschillende groottes? De stedenbouwkundige lasten dienen in de eerste plaats hier naar toe te gaan.
  • De link met de omliggende wijk wordt te weinig gemaakt, vooral langs de kant van de Antwerpsesteenweg en het Maximiliaanpark.
  • Over het Maximiliaanpark gesproken. Waarom niet de link leggen met het ‘stadsvernieuwingscontract ‘CitroënVergote’. Dit programmeert de bouw van twee nieuwe woontorens op het bestaande park. Een eerste toren is gepland op de hoek van de Simon Bolivardlaan en de Helihavenlaan (19.600 m²) en de andere op de hoek van de Helihavenlaan en de Boudewijnlaan (4.375 m²). Gezien de druk op de open ruimte als gevolg van deze verdichting, vragen wij ons af of de bouw van het ZIN-project geen gelegenheid zou kunnen zijn om deze reeds gebudgetteerde woningen (waarvoor de Grondregie van Stad Brussel verantwoordelijk zou zijn) te absorberen en zo het groene gebied van het park zoveel mogelijk te behouden.
  • Deze grond is in de handen van de stad Brussel. We roepen de stad op om via de erfpachtovereenkomst een antwoord te bieden op de noden van de bewoners qua huisvesting, voorzieningen en openbare ruimte..

Op 12 februari lichten we onze bezwaren mondeling toe in de Overlegcommissie. Je kan het volledige bezwaarschrift in de bijlage lezen.

Oud-stagiair Jan Denoo van Which Way is North schreef er dit mooi artikel over.