Demografische groei: toch niet zo groot

... En niemand lijkt het te beseffen.

“We moeten woningen bouwen om in te spelen om de demografische groei!”

Dit horen we als een mantra bij bouwpromotoren en bij administraties die de bouwprojecten verdedigen die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schieten.

Officiële cijfers

Maar wat is er van aan? Is er echt zo’n gigantische demografische groei te verwachten in Brussel?

Het lijkt erop dat de officiële cijfers - gepubliceerd in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) uit 2018, dat het Gewest nog steeds gebruikt - niet meer up-to-date zijn. Het Federaal Planbureau heeft zijn prognoses aangepast: van een verwachte jaarlijkse groei van 10.000 mensen zou het zijn gedaald tot .... 3.600 mensen per jaar. Onze bron is het rapport van het Federaal Planbureau "Demografische Perspectieven 2018-2070" van januari 2019, blz. 12.

De oorzaak? Een afname van de netto internationale migratie. Deze neerwaartse trend wordt dus bevestigd sinds 2013, net na de eerste berichten over een mogelijke "demografische boom" in Brussel, die de woningbouw een impuls heeft gegeven als een belangrijk aandachtspunt in het GPDO.

In de tussentijd vordert de bouw goed

Het centrum van Brussel zit zo vol als een ei en er is een verschroeiend gebrek aan parken. Langs het kanaal bij Molenbeek, een dichtbevolkte wijk in Brussel, zijn er echter bijna 2000 woningen gepland of in aanbouw. Terwijl nog eens duizenden woningen zijn gepland in de grote stedelijke gebieden (de "PAD's", kent u ze al?).

Vandaag krijgen iets minder dan 4000 wooneenheden elk jaar een bouwvergunning verleend. Maar als het gewest slechts 3600 nieuwkomers moet huisvesten op jaarlijkse basis, is dat dan niet een beetje veel?

Past op elk potje een dekseltje?

Tot slot richten deze woningen zich op een welvarend doelpubliek, terwijl de prognoses spreken van een veel minder welvarende cohorte. Een derde van de Brusselaars leeft van een inkomen onder de armoederisicodrempel en de helft van hen voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot sociale huisvesting.

Dus wie zal er in deze nieuwe huizen wonen?

Marie Couteaux