PADDEN op komst

12/03/2019

Het seizoen van de paddentrek mag dan wel begonnen zijn, we hebben het hier over de richtplannen van aanleg (RPA) die we in Brussel gemakshalve aanspreken als padden (Plans d’Aménagement Directeur).

Het seizoen van de paddentrek mag dan wel begonnen zijn, we hebben het hier over de richtplannen van aanleg (RPA) die we in Brussel gemakshalve aanspreken als padden (Plans d’Aménagement Directeur).

Openbare onderzoeken

We schreven er reeds een hele PAD-special over vol maar nu is het menens: vier PAD’s gaan in openbaar onderzoek. Dat wil zeggen dat de plannen eigenlijk af zijn, je ze kan bekijken én er je mening over kan geven.

Het gaat over de Kazernes van Elsene (tot 8 april), Weststation (tot 23 april), Mediapark (tot 29 april) en Ninoofsepoort (tot 29 april).

Kortom, de toekomst van enkele cruciale zones wordt momenteel vastgelegd. En dat is niet overdreven, want deze plannen bevatten een wettelijk luik en zijn dus (gedeeltelijk) afdwingbaar. ’ t Is alvast interessant om te zien wat er gedaan werd (of niet) met de reeks opmerkingen die verzameld bij de tussentijdse voorstelling (juni 2018) en hoe de projecten evolueerden. Dat bleek niet uit de documenten zelf. Idealiter vermelden de documenten in welke mate rekening werd gehouden met de aangereikte ideeën en waarom er met weer andere opmerkingen geen rekening gehouden werd.

Helaas blijkt er uit de planningsdocumenten niet of er rekening werd gehouden met de tussentijdse opmerkingen.

Eerste lezing: gemengd resultaat

We zijn ze zelf nog volop aan het doornemen. Een eerste lezing en een vergelijking met wat we reeds schreven over de zones in onze PAD-special, leren ons al een aantal zaken.

  • De plannen voor het Weststation positief zijn geëvolueerd (integratie fietsas, aandacht productieactiviteiten, ecologische randvoorwaarden etc.).
  • De plannen voor de Ninoofsepoort mogen zich verwachten aan een acute opstoot van torenprotest.
  • Het RPA Reyers giet helaas het Masterplan Parkway E40 niet mee in het wetgevend ontwerp.
  • Wat betreft de kazernes zit het wel redelijk snor. Het grootste twistpunt wordt daar waarschijnlijk het aantal parkeerpaatsen.
  • Het wettelijk luik nam de vorm aan van een soort mini-bestemmingsplan.
  • Het type woningen wordt blijkbaar niet opgelegd. Er is dus geen garantie dat er ook plaats is voor betaalbaar wonen.

En hoe gaat het verder?

Het openbaar onderzoek is hét moment om jouw mening over de plannen te laten horen. Na deze korte introductie graaft BRAL de komende dagen dieper en komt dan naar buiten met een degelijkere analyse. Ga alvast de plannen bekijken op de website van Perspective om je pen te scherpen. Daarna gaat het proces als volgt, volgens Perspective: 

 “Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.” - Perspective

Steyn Van Assche

Lees ook