Een betere toekomst zonder Metro Noord

BRAL steunt de analyse van het Brussels Studies Institute (BSI) over het Metro Noord project: de verwachte winst voor het leefmilieu is te verwaarlozen en de verbetering van de mobiliteit weinig bevredigend. Ook de prioriteiten zijn ondertussen veranderd en het project in kwestie vormt een bedreiging voor de gewestelijke begroting en de andere beleidskeuzes die het Gewest dient te maken.

Kan het metro Noord project nog gestopt worden? Voor de auteurs van deze BSI Position Paper biedt het openbaar onderzoek naar aanleiding van de geplande graafwerken voor een nieuwe tunnel inderdaad deze kans.
We hopen dat de beleidsmakers deze argumenten in overweging nemen.