Een slecht plan voor Tour & Taxis

26/07/2017

De ontwikkeling van Tour & Taxis is sinds jaren een grote bezorgdheid bij de buurtbewoners, buurtcomités, organisaties uit de omliggende wijken en jeugd & stadsorganisaties zoals JES, BRAL en IEB.  Het platform « TouT Publiek » dat hen verenigt, ijvert sinds jaren voor een kwalitatieve sprong in de voorstellen en plannen die de stad en het gewest naar voren schuiven. In de jaren 2000 organiseerden de betrokken organisaties en buurtbewoners met dat doel zelfs een drie jaar lang durend participatief proces dat vertaald werd naar één van de eerste Richtschema’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (‘hefboomgebied nr. °5); het eerste degelijke voorstel voor de site dat voor een groot stuk tegemoet kwam aan de noden uit de wijk.

De ontwikkeling van Tour & Taxis is sinds jaren een grote bezorgdheid bij de buurtbewoners, buurtcomités, organisaties uit de omliggende wijken en jeugd & stadsorganisaties zoals JES, BRAL en IEB.  Het platform « TouT Publiek » dat hen verenigt, ijvert sinds jaren voor een kwalitatieve sprong in de voorstellen en plannen die de stad en het gewest naar voren schuiven. In de jaren 2000 organiseerden de betrokken organisaties en buurtbewoners met dat doel zelfs een drie jaar lang durend participatief proces dat vertaald werd naar één van de eerste Richtschema’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (‘hefboomgebied nr. °5); het eerste degelijke voorstel voor de site dat voor een groot stuk tegemoet kwam aan de noden uit de wijk.

In 2009 kwam de regering vervolgens met een Besluit dat afwijkt van het richtschema. Het contact met de bewoners en organisaties werd verbroken en voor de opmaak van het bijzonder bestemmingsplan of ‘BBP’ (dat de ontwikkeling van de site wettelijk moet vastleggen en omkaderen) was er geen consultatie noch  participatie meer. De invulling van het BBP gebeurde achter gesloten deuren in overleg tussen het Gewest, de Stad Brussel en de privé ontwikkelaar Extensa.

De invulling van het BBP gebeurde achter gesloten deuren in overleg tussen het Gewest, de Stad Brussel en de privé ontwikkelaar Extensa.

In december jongstleden keurde de Stad Brussel haar plannen goed die uit die gesprekken voortkwamen én op 3 mei 2017 gaf ook het gewest officieel haar groen licht. Zo werd het Richtschema uiteindelijk achterwege gelaten en verruild voor een bijzonder slecht BBP, zonder enige garanties op een duurzame ontwikkeling van dit deel van de Brusselse Kanaalzone.

Het platform “TouT Publiek” betreurt het gebrek aan transparantie en de uiteindelijke invulling van het BBP. Het plan laat een zeer grote verdichting toe met nieuwbouw van 100 tot zelfs 150 meter hoog. In totaal komt er maar liefst 371 000 vierkante meter bij. Maar een plan om de gevolgen voor het verkeer aan te pakken is er niet. In tegendeel, de beloofde traminfrastructuur die de 15.000 extra individuele verplaatsingen in de wijk moest opvangen, komt er niet. Zo is een verkeersinfarct gegarandeerd. De publieke infrastructuur voor jongeren en de beloofde scholen zijn niet gegarandeerd. Er komt in al de nieuwbouw niet één sociale woning bij. De verschillende projecten die nu op de site worden toegelaten beloven de komst van een exclusieve enclave in een kansarme buurt. En de beloofde 9 hectaren park worden uiteindelijk voor een derde gebetonneerd. In de plannen is er zelfs geen sprake meer van een “park”, maar van een “een multifunctionele openbare ruimte”! Dit BBP zal niet werken als een hefboom, integendeel het gaat de druk op de omliggende wijken verhogen.

En de beloofde 9 hectaren park worden uiteindelijk voor een derde gebetonneerd. In de plannen is er zelfs geen sprake meer van een “park”, maar van een “een multifunctionele openbare ruimte”! Dit BBP zal niet werken als een hefboom, integendeel het gaat de druk op de omliggende wijken verhogen.

Hoe zit het trouwens met de stedenbouwkundige lasten die Extensa aan de overheid moet betalen?  We vrezen dat die niet zullen gebruikt worden om de gebreken te compenseren.

“TouT Publiek” vraagt bovendien meer duidelijkheid over de beheersplannen met het park of  “multifunctionele openbare ruimte” die in het BBP privé blijft. Een publiek en duurzaam beheer van deze ruimte is noodzakelijk. Het platform vraagt zich af hoe de eigenaar en de overheid het samenleven in deze groene zone gaan organiseren. En of het beheer van het park en de publieke ruimte nu eindelijk zal worden overgedragen aan Leefmilieu Brussel, waarvan reeds jaren wordt gezegd dat het de bedoeling is.

Het platform “TouT Publiek” betreurt kortom de wijze waarop dit BBP tot stand kwam en de inhoud van de plannen. De toekomst van Tour & Taxis en haar omliggende wijken wordt zwaar gehypothekeerd, terwijl één van de grote potentiële hefbomen om tegemoet de komen aan de prangende uitdagingen van de Kanaal Zone verloren gaat. Dat is niets minder dan schuldverzuim.

Meer info ToutPubliek 
Contact : Rose-May Liebaert, 0488/88.08.51  - rosemay.liebaer[a]gmail.com

Stripboek van TouT Publiek : ‘Tour & Taxis gered door een schaap?

Lees ook