ExpAIR-ateliers in Tienerschool en Bib Sophia inspireren Brusselse ketjes

24/06/2024

De leerlingen van de Muziekladder in Schaarbeek en de Tienerschool PORTA 1070 in Anderlecht kregen vorige week bezoek van ons ExpAIR-team. Ze kregen meer uitleg over luchtvervuiling in Brussel en de gevolgen daarvan, gingen zelf de luchtkwaliteit meten en maakten leuke affiches over het thema.

Met ExpAIR meten we de luchtkwaliteit in Brussel op de meest vervuilde plaatsen. Dat doen we door samen te werken met andere organisaties, geïnteresseerden en geëngageerden, die we ambassadeurs noemen. Zij adopteren dan een meetpunt in hun buurt. Twee van die ambassadeurs zijn Bib Sophia in Schaarbeek en de Tienerschool PORTA 1070 in Anderlecht. Om de kinderen niet enkel te informeren over de resultaten maar ook actief te betrekken bij het project, gingen we zelf langs bij hen om meer uitleg te geven over de luchtkwaliteit in Brussel.

 

Tienerschool PORTA 1070 in Anderlecht
Tienerschool PORTA 1070 in Anderlecht.

 

De ateliers begonnen met een korte uitleg over ExpAIR en luchtvervuiling in het algemeen in Brussel. Dat deden we aan de hand van een video en een quiz om de kinderen op vatbare wijze in contact te brengen met het onderwerp. De ernstige gevolgen van slechte luchtkwaliteit op de gezondheid en de sociale ongelijkheid in Brussel ten gevolge van luchtvervuiling kwamen ook aan bod.

 

ExpAIR-atelier uitleg
Zoë geeft uitleg over luchtvervuiling in Brussel / Zoë explique la pollution de l'air à Bruxelles.

 

Meten is weten

Beide plekken zijn ambassadeur van een ExpAIR-meetpunt, het ene op de Lambertmontlaan in Schaarbeek en de andere op de Louis Mettewielaan in Molenbeek. We namen de kinderen mee naar hun respectievelijke meetpunt en gaven uitleg over hoe zo’n meetapparaat juist werkt. In Molenbeek besloten we het meetpunt ook te verplaatsen, de kinderen van de Tienerschool mochten zelf kiezen naar waar. Samen kozen we een plek dichter bij de school en waar er veel stilstaand verkeer is door een verkeerslicht.

Wat moet er gedaan worden als de lucht illegaal is?

Leerling van de Muziekladder

 

Nieuw meetpunt van de Tienerschool in Anderlecht / Nouveau point de mesure du Tienerschool à Anderlecht.
Nieuw meetpunt van de Tienerschool in Anderlecht / Nouveau point de mesure du Tienerschool à Anderlecht.

 

Na de uitleg over de meetapparatuur mochten de kinderen zelf de handen uit de mouwen steken. Met Airbeams werd het fijnstof op verschillende plekken gemeten: op de speelplaats, in de gang, op (drukke) straten en kruispunten,... Wat meteen opviel was dat de waarden het hoogst waren bij stilstaand autoverkeer aan verkeerslichten. Die directe resultaten lieten een grote indruk na op de kinderen. Het zorgde voor een snel begrip van de slechte invloed van autoverkeer op de luchtkwaliteit.

 

Luchtkwaliteit meten met een Airbeamer.
Luchtkwaliteit meten in Schaarbeek met een Airbeamer / Mesure de la qualité de l'air à Schaerbeek avec un Airbeamer.

 

Gemotiveerd door deze metingen, waren de kinderen zeer nieuwsgierig naar de resultaten in hun eigen straat of buurt in Brussel. Die konden ze meteen opzoeken via onze CurieuzenAir-kaart. Veel van hen vroegen zich af hoe de luchtkwaliteit kan worden verbeterd. “Wat moet er gedaan worden als de lucht illegaal is?”, vroeg iemand zelfs.

Zelf posters maken

Tot slot werd het atelier afgerond met een creatieve opdracht. De kinderen maakten hun eigen poster of affiche rond het thema van luchtvervuiling. De leerkrachten toonden ook hun engagement door de posters in de school op te hangen.

Het enthousiasme van zowel de leerlingen als leerkrachten toont dat het belang van gezonde lucht iedereen nauw aan het hart ligt, zeker in een stad als Brussel. Het werkt motiverend om te zien dat projecten zoals ExpAIR hier hun steentje aan kunnen bijdragen!

 

Posters ExpAIR-atelier

Lees ook

 • Afbeelding
  PXL_20220715_091102928.jpg
  Burgerinitiatief

  Vacature secretariaatsverantwoordelijke

  Voor onze interne werking zoeken we een voltijdse secretariaatsverantwoordelijke voor onbepaalde duur.

 • Afbeelding
  ExpAIR-atelier Tienerschool
  Burgerinitiatief

  ExpAIR-ateliers in Tienerschool en Bib Sophia inspireren Brusselse ketjes

  De leerlingen van de Muziekladder in Schaarbeek en de Tienerschool PORTA 1070 in Anderlecht kregen vorige week bezoek van ons ExpAIR-team. Ze kregen meer uitleg over luchtvervuiling in Brussel en de gevolgen daarvan, gingen zelf de luchtkwaliteit meten en maakten leuke affiches over het thema.

 • Afbeelding
  Expair Explained
  Burgerinitiatief

  ExpAIR Explained #1: luchtvervuiling en sociale ongelijkheid in Brussel

  'ExpAIR Explained' is een minireeks, gelinkt aan ons ExpAIR-project, waarmee we mensen meer willen betrekken bij het thema luchtvervuiling, voornamelijk via sociale media. Het doel is om interessante weetjes en onderwerpen gelinkt aan luchtvervuiling en onze hoofdstad aan te kaarten en hiermee een breder publiek te bereiken.