Friche Josaphat: zet Vervoort willens nillens door?

Vorige week zaten we samen met het kabinet Vervoort over het Plan B Josaphat. De strijd rond Josaphat draait vooral om de eerste fase van de PAD. Die fase 1 zoals ze nu gepland is, betonneert de biodiverse Friche ten westen van de sporen. Het stoppen van de eerste fase was de eerste vraag van consortium van #PlanBJosaphat.  

Helaas is er weinig goed nieuws te melden. Gelukkig komt fase 1 er niet voordat er een nieuwe PAD is. Maar wat zal er in die nieuwe PAD staan? Het kabinet toonde haar kaarten niet tijdens ons gesprek. Ze zegt dat ze onze bezorgdheden mee zal nemen en zal ‘doen wat mogelijk is’ om ons tegemoet te komen. Wat ze niet deden: hun plannen tonen of aangeven op welke manier ze ons tegemoet willen komen. Een open transparant gesprek is moeilijk. Duidelijk is wel dat ze die fase 1 niet willen loslaten. Spijtig. Er zijn ook geen uitdiepende momenten/werkgroepen/ontmoetingen met de partners van #PlanBJosaphat gepland vooraleer de regering zelf officieel een beslissing neemt. Onze uitgestoken hand voor cocreatie werd dus niet aanvaard.

Ter herinnering, met #PlanBJosaphat stelden we een helder principe voorop (‘laat groen wat groen is, en bouw waar het al verhard is’) dat nog verschillende concrete invullingen mogelijk maakte, duidelijk aangetoond met vijf ambitieuze scenario’s. De regering kiest er voor om al die creativiteit en kennis onbenut te laten. Wat een gemiste kans!

De timing die het kabinet Vervoort hanteert, is eveneens nefast. De aanvullende effectenstudie zal eind februari af zijn en dus niet eind januari zoals eerst voorzien. Begin maart al nemen ze een beslissing over het volgens hen beste scenario. Enkele dagen na de studie zou er dus al een nieuw plan klaar liggen? Straf. Laat ons niet onnozel doen, het nieuwe plan ligt al in grote lijnen klaar, anders is deze timing onmogelijk. Dat men voortgaat met fase 1 zonder deze studie af te wachten is zeer verontrustend.

Eind maart zou het plan dan in openbaar onderzoek gaan. Verdere gesprekken zullen dus vertrekken van het nieuwe plan dat in openbaar onderzoek zal gaan.

Toch gaat de strijd verder:

  • Fase 1 zou niet van start gaan vooraleer de PAD er is. Afhankelijk van wat er in die PAD staat, is er wel openheid om te morrelen aan de huidige fase 1 en indien nodig de procedure te herzien.
  • Op 8 maart is er een hearing van Sauvons la Friche Josaphat in de Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling. Die is er gekomen dankzij de zeer succesvolle petitie – meer dan 14.000 ondertekenaars   die oproept om voor een radicaal alternatief te gaan. Wij kijken uit naar de officiële reactie van de heer Vervoort. Een echt debat bleef tot nu toe uit. Hopelijk is tegen dan het nieuwe plan al niet goedgekeurd. Anders is het een maat voor niets.

  • We zullen het er niet bij laten als Fase 1 in zijn huidige vorm blijft. We blijven druk zetten. Je zal er nog over horen.

Ondertussen kan je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven. Je kan je ook bij ons aansluiten om de strijd voor  een duurzame stad te steunen.

Steyn Van Assche