Sauvons la friche Josaphat: STOP FASE 1 (en maak een nieuw plan)

29/09/2020

Binnenkort buigt de regering zich over de tweede lezing van het Richtplan van Aanleg Josaphat. Ze is zich bewust van de mankementen van dit richtplan en zal normaliter (officieel) vragen aanvullende studies uit te voeren. Sauvons La Friche Josaphat, Josaph’Aire, BRAL, Natagora Bruxelles, IEB, ARAU, collectief ‘Bas les PAD’ en bewoners van de buurt …. vinden verder borduren op een richtplan met gedateerde uitgangspunten tijdverlies. Ze vragen om de eerste fase stop te zetten en een nieuw plan op te stellen. Een plan dat de troeven van de site uitspeelt met het oog op de grote milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw.

Binnenkort buigt de regering zich over de tweede lezing van het Richtplan van Aanleg Josaphat. Ze is zich bewust van de mankementen van dit richtplan en zal normaliter (officieel) vragen aanvullende studies uit te voeren. Sauvons La Friche Josaphat, Josaph’Aire, BRAL, Natagora Bruxelles, IEB, ARAU, collectief ‘Bas les PAD’ en bewoners van de buurt …. vinden verder borduren op een richtplan met gedateerde uitgangspunten tijdverlies. Ze vragen om de eerste fase stop te zetten en een nieuw plan op te stellen. Een plan dat de troeven van de site uitspeelt met het oog op de grote milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw.

Het Richtplan van Aanleg Josaphat kreeg talloze opmerkingen tijdens het openbare onderzoek en vernietigende analyses van de verschillende adviesorganen. Het bleek onder meer dat aanvullende studies noodzakelijk zijn en dat stevige wijzigingen zich opdringen.

Het is duidelijk dat het plan niet kan gered worden met een paar cosmetische correcties. In plaats van daar tijd in te steken kan het plan best helemaal op de schop. Dit betekent ook dat de eerste ontwikkelingsfase (fase 1A op kaart), onmiddellijk gestopt moet worden. De procedure voor het aanstellen van een ontwikkelaar hiervan gaat door alsof er niets aan de hand is. Er werd gelukkig nog geen spade in de grond gestoken.

Josaph’Aire, Sauvons La Friche Josaphat, BRAL, Natagora Bruxelles, IEB, ARAU, collectief  ‘Bas les PAD’ en buurtbewoners  vragen dan ook aan de regering Fase 1 te stoppen en aandachtig te luisteren naar alle bezwaren en adviezen die werden uitgebracht na het openbare onderzoek vooraleer in tweede lezing over de verdere toekomst van de site te beslissen.

Zo lezen we in de conclusie van het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie:  “Aangezien de noodzakelijke aanvullingen op het milieu-effectrapport (diepgaande studies naar het landschap en de biodiversiteit, ruimtelijke en functionele typo-morfologische alternatieven, enz.) een nieuw openbaar onderzoek zullen vereisen, beveelt de Commissie aan om bij de herdefiniëring van het programma en de ruimtelijke ordening ervan, rekening te houden met alle opmerkingen die zij in haar advies heeft gemaakt….”

Zo’n plan met een nieuw programma en nieuwe ruimtelijke ordening klinkt eigenlijk gewoon als een nieuw plan. Laat ons dan ook stoppen met te proberen een plan een ander plan te laten zijn. Maak gewoon een ander plan met andere uitgangspunten. Eentje waar de biodiversiteit van de site wél centraal in staat en dat tot stand komt via een transparant planningsproces.

Want ondertussen is de ‘moeder’ van dit Richtplan van Aanleg (het richtschema) alweer 8 jaar oud en het programma nog ouder. We sluiten deze oproep dan ook graag af met een citaat van David Van Reybroeck:

“Die plannen waren dus lang niet zo dwaas, maar wel héél erg… 2010.

Sindsdien is klimaatopwarming een realiteit en weten we dat steden enkel leefbaar blijven als ze voorzien in ‘ontharding’: gebieden waar de hitte overdag niet opgeslagen wordt in stoeptegels, bestrating of dakbedekking. Sindsdien weten we dat ruige gebieden essentieel zijn voor het herstellen van de biodiversiteit. Sindsdien weten we dat er zoiets als langdurige lockdown bestaat en dat groenvoorzieningen meer dan ooit noodzakelijk zijn in dichtbevolkte stadsbuurten, zeker wanneer corona of andere virussen onze levens blijven bepalen. Sindsdien weten we bovenal dat de bevolkingsgroei van Brussel trager verloopt dan verwacht en dat de woningnood kleiner is dan men tien jaar geleden dacht.

Nieuwe tijden, nieuwe inzichten.”

Perscontacten:

Sauvons La Friche Josaphat: Mathieu Simonson, 0474 80 31 60
Josaph’Aire: Toha De Brant,  0485 27 23 07
BRAL: Steyn Van Assche,  0498 13 25 86
Inter-Environnement Bruxelles (IEB): Maud Marsin,  02 801 14 99
ARAU: Marion Alecian, 0478 35 99 84
Natagora Bruxelles : Amandine Tiberghien, 02 893 09 25
Collectief ‘Bas les PAD’ :  info@baslespad.brussels

Lees ook