Gewestelijke Ontwikkelingscommissie unaniem: geen 3 torens aan Ninoofsepoort

Persbericht

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) gaf zonet een unaniem negatief advies voor het Richtplan van aanleg (RPA) Ninoofsepoort. De GOC verzet zich tegen de bouw van de geplande torens. De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie is het hoogste adviesorgaan voor de Brusselse planning en stedenbouw.

Ter herinnering, het plan van de Ninoofsepoort zou de bouw van drie torens mogelijk maken (met als maximumhoogte maar liefst 90 meter). Dit kan tot 30.000 m² extra woningen betekenen. Een enorme verdichting voor een al overbevolkte wijk waar er ondertussen al verschillende grootschalige projecten ontwikkeld worden (Design Depot, Brunfaut Tower, de voormalige Hayez-drukkerij).

De GOC is van mening dat het terrein beter kan dienen als openbare ruimte. Ze wijst op het gebrek aan aandacht voor de sociaaleconomische realiteit van de omliggende wijken. Volgens de GOC ontbreekt het plan ook aan een algemene visie en aan cumulatieve studies die rekening houden met de projecten in de omgeving. De positie is duidelijk: de torens zijn geen goed idee. 

Dankzij een sterke mobilisatie gaven bewoners en verenigingen niet minder dan 400 negatieve adviezen tegen deze achterhaalde vorm van stadsplanning. Het plan herinnerde hen aan de donkerste uren van de "Bruxellisation".

“Dit project komt niet tegemoet aan de enorme sociale behoeften van de bewoners. Het verhoogt de kans op extra mobiliteitsproblemen in een al verzadigde wijk, voornamelijk door de deur te openen voor de massale aanleg van ondergrondse parkeergarages,” zegt Steyn Van Assche, expert stedenbouw bij stadsbeweging BRAL.

Het advies van de GOC is duidelijk en weerspiegelt de stem van de bewoners en de vele instanties die het project afkeurden. Als de gewestelijke regering ervoor kiest om tegen dit advies in te gaan, speelt ze ondubbelzinnig in de kaart van de projectontwikkelaars.

Ondertekenaars

  • BRAL
  • IEB
  • ARAU
  • Brussel Fabriek
  • La Rue
  • Comité Port de Ninove
  • Centre de Rénovation Urbaine
  • Union de Locataires d'Anderlecht Cureghem

Perscontacten

FR:
La Rue : Gaspard Schmitt – 02 410 33 03
ARAU: Jean-Michel Bleus - 02 219 33 45
IEB: Mohamed Benzaouia – 02 801 14 82

NL:
BRAL: Steyn Van Assche - 0498 13 25 86