Huizenblok Hotel Central - Bral en IEB springen in de bres

Persbericht

In het centrum van de Vijfhoek dreigen twee succesvolle handelszaken één drie woningen, met een belangrijke symbolische waarde voor Brussel, te verdwijnen. Eigenaar Van Gestel & Co. Immobiliën NV uit Bornem wil er in één klap een grote handelszaak (800 m²) van maken. Onaanvaardbaar voor Bral en IEB.

We dienen een bezwaarschrift in en vragen met aandrang aan het Brusselse stadsbestuur om de aanvraag niet te vergunnen.

De vergunningsaanvraag is in openbaar onderzoek tot 5 september 2008. Door deze aanvraag zou een nieuwe grote handelszaak profiteren van de renovatiebeweging die jaren geleden in het huizenblok is ingezet. Die zorgde ervoor dat de kwaliteiten bewaard bleven: zowel de architecturale waarde als het perfecte samengaan van huisvesting en handel.

Het gaat niet om om het even welke handelszaken: restaurant de la Bourse en de kapperszaak Michel liggen in het huizenblok van het vroegere Hotel Central, nu Hotel Marriot. Tien jaar geleden voerden negen stads- en milieuverenigingen in samenwerking met partners uit het culturele veld, fel strijd voor het behoud van de huisvesting in het huizenblok. Er werd hierover in 1997 een principeakkoord bereikt tussen de bewonersverenigingen, de Stad Brussel en de toenmalige promotor.

Het is in deze dan ook nuttig om eraan te herinneren dat het BBP werd gerealiseerd op vraag van onder meer het - Comité ter verdediging van de bewoners van Brussel-centrum - en dat de stedenbouwkundige lasten van het BBP de heropbouw van het hotel beoogden, evenals de renovatie van de nog bestaande woningen in het huizenblok.

Bral en IEB vinden dat:

* Het aantal woningen niet mag verminderen.

* De commerciële diversiteit behouden moet blijven.

* De opsplitsing van het perceel gerespecteerd moet worden.

* Er op deze plaats geen schaalvergroting mag plaatsgrijpen.

* Een populaire kapperszaak en restaurant niet onteigend mogen worden om plaats te maken voor een winkel die buitenproportioneel groot is.

Symbolische waarde

In 1995-1996 mobiliseerden negen stadsverenigingen zich om de afbraak van het huizenblok van Hotel Central tegen te gaan. De bijbehorende bezettingen van het hotel waren het begin van een radicale omkeer in Brussel: het begin van de strijd tegen de stadskankers, het begin van de actieve strijd tegen de speculatie op leegstaande gebouwen. Het was ook de start van de revitalisatiepolitiek van de Brusselse wijken.

Na het lezen van de aanvullende nota bij de vergunningsaanvraag, zijn wij van mening dat een speculatief manoeuvre deze erfenis zomaar tenietdoet.

In de vergunningsaanvraag worden de woningen bestemd als 'mezzanines'. Die zogeheten 'mezzanines' zouden deel uitmaken van de gelijkvloerse verdieping en dus ook als handelsruimte bestemd zijn. De eigenaar verhuurt de drie woningen nochtans al jaren als appartementen. De woningen worden ook in de contracten met de huurders letterlijk zo gedefinieerd. De drie appartementen zijn bovendien toegankelijk via een aparte ingang aan de straatkant. Slechts één van de appartementen is eveneens toegankelijk via de benedenruimte.

Boven de twee handelszaken in de Visverkopersstraat en de Ortsstraat bevinden zich nu dus drie appartementen. In het BBP staat dat “binnen deze gordel handel [is] toegestaan in de mezzanine en in de ondergrond en dat "een afzonderlijke toegang tot de woonruimten moet worden gevrijwaard of ingericht" (Basisdossier van het BBP, pt. 1.2). Zelfs al worden er in principe handelszaken toegestaan in een mezzanine, de huidige situatie is een andere. Er zijn afzonderlijke handelszaken en afzonderlijke wooneenheden. Deze feitelijke situatie moet bewaard blijven.

We verwijzen ook naar het bovengenoemde principeakkoord uit 1997 waarin werd overeengekomen dat de bestaande huisvesting in de Visverkopersstraat en de Ortsstraat bewaard moet blijven én naar het basisdossier (tweede lezing) van het BBP nr. 80-41 voor de « Orts-Devaux » wijk, dat op 4 juli 1997 door de Brusselse gemeenteraad en het Schepencollege werd aangenomen. Eén van de kernpunten in dit BBP  is de «bescherming van de actuele bestaande huisvesting»!

Deze aanvraag vergunnen zou in flagrante tegenspraak zijn met de inhoud van het akkoord uit 1997 en met bepalingen bij het BBP nr. 80-41 (tweede lezing).

Overlegcommissie 16 september

Daarom vragen BRAL en IEB aan het Brusselse stadsbestuur de aanvraag niet te vergunnen. De bestaande huisvesting moet bewaard blijven! BRAL en IEB dienen een bezwaarschrift in bij de Stad Brussel en zullen hun standpunt verdedigen tijdens de overlegcommissie van 16 september 2008.

Ook Atrium (het Brussels Agentschap voor Stadsontwikkeling), het Comité ter verdediging van de bewoners van Brussel-centrum, ARAU (Ateliers de Recherche et d'Action Urbaines) en verschillende handelaars zullen met hun bezwaren op de overlegcommissie aanwezig zijn.

Meer weten?

Bral: Joost Vandenbroele - tel 0473 85 35 37 - joost[@]bralvzw.be
IEB: Almos Mihaly - tel 02/548.39 40 - almos.mihaly[@]ieb.be