Josaphat: verenigingen en collectieven vragen de intrekking van het RPA

Voor een stad die natuur en wonen verzoent

BRAL en andere collectieven en verenigingen vragen de Brusselse regering om het RPA Josaphat van de agenda te halen. Deze tekst is een reactie op de recente verklaringen van sommige leden van de regering die opnieuw hebben bevestigd dat ze 42 hectare natuur in Brussel willen bebouwen, waaronder de friche Josaphat. 

"Wanneer het fout gaat met het klimaat, wanneer beton het groen van de stad binnendringt, wanneer de biodiversiteit wordt vernietigd, lijden de meest kwetsbare groepen het eerst. Voor hen, en voor veel andere stadsbewoners, moeten de natuur in de stad en de voordelen ervan iedereen ten goede komen, te beginnen met de meest kwetsbaren. Echte sociale rechtvaardigheid gaat over natuur en huisvesting, niet over het ene of het andere.” zegt Pierre Ryckmans, woordvoerder van het collectief Sauvons la friche Josaphat.

Op 20 september bevestigden de socialistische leden van de Brusselse regering opnieuw hun voornemen om 42 hectare natuurgebied in Brussel te bebouwen, waaronder de friche Josaphat. In naam van het recht van alle Brusselaars op toegang tot betaalbare huisvesting EN tot de natuur, herinneren het collectief Sauvons la friche Josaphat en alle ondertekenende verenigingen en collectieven aan hun standpunten, in een ruimer perspectief.

Brussel mankeert betaalbare woningen

Brussel heeft geen gebrek aan gebouwen, maar aan betaalbare woningen. Het doel is mensen te huisvesten tegen redelijke prijzen, niet om vastgoedontwikkeling te ondersteunen. De verbouwing en renovatie van bestaande gebouwen is een van de prioriteiten. De staatssecretaris voor huisvesting zegt het al als zij de renovatie van 18.467 woningen toejuicht, terwijl nog eens 13.435 woningen worden gerenoveerd.

De Josaphatfriche: een reservoir van biodiversiteit en een symbool van een noodzakelijke paradigmaverschuiving

20.000 mensen hebben de petitie Stop Béton à Bruxelles: Sauvons la friche Josaphat ondertekend, die tot doel heeft de verharding van de levende bodem te stoppen, 8.000 volgers op sociale netwerken, en meer dan 1.000 mensen hebben op 13 maart 2022 rond de site gemanifesteerd. Het dossier werd tijdens de openbare onderzoeken massaal verworpen met meer dan 2.000 negatieve reacties in november 2021.

Het gebied is een oase van biodiversiteit: er zijn meer dan 1.200 verschillende soorten geïdentificeerd. Het is een essentieel Brussels toevluchtsoord voor bijen, hommels, libellen en vlinders en een cruciale tussenstop voor trekvogels. Het westelijke deel van het gebied is door Leefmilieu Brussel geclassificeerd als een “gebied van zeer hoge biologische waarde”.

Collectieven en verenigingen hebben verschillende alternatieven voor de concrete ontwikkeling van het gebied voorgesteld

Deze gedetailleerde en gemotiveerde alternatieven werden door de overheid niet gehoord.

Het braakliggend terrein van Josaphat is een afgesloten bekken, nat in het seizoen, met een sterk vervuilde ondergrond en doorkruist door een spoorlijn. De mobiliteit errond is al complex: het openbaar vervoer en de wegen zijn regelmatig verzadigd. Niet meteen ideale bouwgrond.

We vragen de autoriteiten om de noodzakelijke paradigmaverschuiving te maken en natuur en huisvesting met elkaar te verzoenen door het huidige Richtplan van aanleg Josaphat van de agenda van de Brusselse regering te schrappen.

Ondertekenaars

 • Comité Mediapark
 • Collectif citoyen Protégeons la vallée de Neerpede et Sauvegardons Neerpede
 • Bruxelles-Nature
 • CCN Vogelzang CBN
 • AQABEF
 • CEBE
 • Natagora Bruxelles
 • Les Ami.e.s du Champ des Cailles
 • IEB
 • BRAL
 • Save Donderberg
 • Asbl Marais Wiels Moeras
 • Tuiniersforum des Jardiniers
 • Amis de la Forêt de Soignes
 • ARAU