Met BRAL naar Turnhout

De hoofdreden van ons bezoek is de reconversie van de Brepolssite, een oude drukkerij in het centrum van de stad. Sinds het stopzetten van de persen in 1974 bleef er een niemandsland over van 3 hectare knal in het centrum van de stad. De gebouwen verloederden en verschillende pogingen om het stadsgedeelte nieuw leven in te blazen, mislukten. Tot de stad in 2004 besloot zelf ideeën te ontwikkelen voor de site. Ga je mee? 18/12! 

Steden die worstelen met hun industriële verleden, het is een klassieker. Toch loopt die reconversie zelden van een leien dakje. En zelfs wanneer er na een goed georganiseerd proces een goed plan op tafel ligt, draait het al eens in de soep bij de uitvoering. Kortom, kwaliteitsbewaking tussen planning en uitvoering is even essentieel dan een goed plan maken.

Je kan discussiëren over het uiteindelijke plan of betreuren dat de industrie weg trok, maar dat deze reconversie een interessante case is, staat buiten kijf. Ze staat ook niet op zich maar gaat gepaard met de herinrichting van de publieke ruimte in het centrum van de stad.  We volgen de plannen van bij hun turbulente start tot bij de uitvoering (die volop aan de gang is). We kunnen dus stil staan bij zowel  de ‘projectregie’ in de planfase  als diezelfde regie bij de uitvoering. Inclusief de publiek/private samenwerking die daar mee gepaard gaat. Waar liggen de vlakuilen? Wat zijn de succesfactoren?

In een poging om te gaan met al die wolfijzers en schietgeweren maakte men in Vlaanderen werk van een ‘draaiboek complexe stadsprojecten’. Ook dat sleuren we er bij. Iets voor Brussel of toch maar niet?

Professor Marc Martens is onze lector en gids. Hij was en is onder verschillende hoedanigheden betrokken bij alle fases van het project en kan ons dus een unieke inkijk geven in het hele proces. Daarnaast is hij met zijn rijke ervaring als zelfstandige, professor en trekker van de Vlaamse Vereniging Ruimte en Planning goed geplaatst het debat open te trekken. Want naast een ‘masterclass’ is het natuurlijk een debat én een bezoek aan Turnhout.

Bral organiseert deze masterclass niet toevallig nu. Het Brussels Planbureau én de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting staan namelijk in de stijgers. Twee instellingen die er  - onder meer – voor moeten zorgen dat ook in Brussel de grotere/complexere stadsprojecten niet langer in de soep draaien of op z’n minst sneller gerealiseerd worden. Hoog tijd dus om het debat over hoe dat moet gebeuren nog eens aan te wakkeren.

Verloop van de dag- vrijdag 18/12 

  • Vertrek: 8u33 in Brussel-Zuid, 8u37 in Brussel-Centraal of 8u:43 Brussel Noord. Afspraak in de laatste wagon.  We komen toe om 9u56.
  • 10u00 - 10u30: verkennende wandeling station > projectgebied 
  • 10u30 - 12u30: atelier (in de schepenzaal van het voormalige stadhuis)
  • 12u30 - 13u30: lunch in De Warande
  • 13u30 - 15u00: stadsverkenning & bezoek aan de voormalige Brepolssite
  • 15u00 -16u00: afsluitend debat & conclusies   

Afhankelijk van hoe lang je nadien in Turnhout blijft plakken, kan je om 16u04, 17u04, 18u04 of … een rechtstreekse trein richting Brussel nemen..

BRAL zorgt voor alles maar je trein en je eten dien je wel zelf te betalen.

Inschrijven/info: steyn@bral.brussels.

Met dank aan Hugo Meeus, coördinator Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit, voor het ter beschikking stellen van de oude schepenzaal en het open stellen van de locaties die we bezoeken tijden de stadsverkenning en het sitebezoek.

ACHTERGRONDINFO: