Open brief aan de parlementsleden

03/10/2017

Open brief aan de parlementsleden over de hervorming van Cobat/BWRO

Open brief aan de parlementsleden over de hervorming van Cobat/BWRO

Geachte heer/mevrouw,
Geachte parlementslid,
Geachte minister,
Geachte staatssecretaris,

Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar, komt meteen een belangrijke hervorming op de agenda: het Brussels wetboek voor ruimtelijke ordening, BWRO, wordt ‘vereenvoudigd’. Wij zijn voorstander van een vereenvoudiging, maar enkele belangrijke wijzigingen baren ons echter ernstige zorgen.

Eén drastische wijziging, is de uitsluiting van de mobiliteitsadministratie, uit de zogenaamde overlegcommissies. Besprekingen en beslissingen over vergunningen voor parkings, wegenwerken, stadsprojecten, en dies meer, zullen voortaan dus gebeuren met experts in stedenbouw, milieu, erfgoed… en zonder een mobiliteitsexpert?

De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van in de overlegcommissies was nog maar enkele jaren geleden ingevoerd. Bij de laatste staatshervorming meer bepaald. De bedoeling was juist om te zorgen voor meer samenhang tussen de mobiliteitsplannen en de uitvoering van openbare werken op het terrein. En laat ons eerlijk zijn: dat is in Brussel nog steeds geen overbodige luxe.

De aanwezigheid van Brussel Mobiliteit in de overlegcommissies zorgt nu effectief voor een grotere samenhang tussen beleid en uitvoering op het terrein en creëert een betere dialoog tussen de verschillende betrokken partijen. Waarom wordt deze maatregel teruggedraaid?

Het nieuwe BWRO voorziet ook de mogelijkheid voor de Regering om voortaan met één eenvoudig Richtplan af te wijken van alle andere wetgevende plannen, zoals een gewestelijk bestemmingsplan, of mobiliteitsplan. Ook bij de opmaak van zo’n Richtplan, wordt de Brusselse mobiliteitsadministratie niet of nauwelijks betrokken. Mobiliteitsplannen waar jarenlang over gedebatteerd, geparticipeerd en uiteindelijk beslist wordt, worden hierdoor niet veel meer dan een vodje papier. Op welke manier mogen wij dan hopen dat Brussel de noodzakelijke stappen vooruit zal zetten om haar mobiliteit weer vlot te krijgen?

Hier trekken wij aan de alarmbel.
Wij vragen met sterke aandrang dat het Brusselse parlement deze wijziging niet goedkeurt. Brussel Mobiliteit moet deel blijven uitmaken van de overlegcommissies en moet betrokken worden bij de opmaak van Brusselse plannen.

Ondertekend,

Mikaël Van Eeckhoudt, Algemeen directeur Fietsersbond,
Aurélie Willems, Secrétaire générale GRACQ,
An Descheemaeker, coördinator BRAL,
Stéphanie D'Haenens, co-coordinatrice IEB

Lees ook