Persbericht: Brussels woonbeleid: is er nog een piloot in het vliegtuig?

29/05/2009

BBRoW - FEDSVK - Netwerk Wonen

In deze verkiezingsperiode hebben alle partijen de mond vol over wonen. Maar is de verbetering van de woonkwaliteit en het sociale woonbeleid werkelijk nog een prioriteit in het Brusselse Gewest ?

De 19 verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting en lid zijn van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, de 17 sociaal verhuurkantoren die lid zijn van de Federatie van sociale verhuurkantoren  in het Brusselse Gewest en de 10 verenigingen van het Netwerk Wonen vinden al een hele tijd geen gehoor bij de administratie huisvesting en bij de Brusselse regering.

We worden geconfronteerd met mankementen die ons werk in het gedrang brengen:

* enorme vertraging bij de toekenning van subsidies,
* de weigering om sommige logische onkosten te aanvaarden,
* overdreven administratieve vereisten.

Die situatie brengt de financiële situatie van de verenigingen in gevaar met gevolgen voor het personeel (in het totaal stellen de 46 verenigingen ongeveer over 145 personeelsleden tewerk) en de dynamiek van tal van projecten (beheer van meer dan 2000 gesocialiseerde woningen, advies in renovatie, participatie, strijd tegen ongezonde woningen!

In 2008 ontvingen de 3 sectoren in totaal voor €7.628.000 aan gewestsubsidies (€1.958.000 voor integratie huisvesting, €4.520.000 voor de sociale verhuurkantoren en €1.150.000 voor het Netwerk Wonen)?

De unilaterale regels opgelegd door de administratie

In plaats van ons te concentreren op de uitvoering van onze projecten en taken in het belang van de Brusselaar, verliezen we te veel tijd en energie in een strijd voor wettelijke, pertinente en duidelijke administratieve regels.
De administratie huisvesting en financiën legt eenzijdig nieuwe controleregels op voor de uitgaven zonder enig overleg met de sector en zonder wettelijke basis. Is het de taak van de administratie om de rol van wetgever op zich te nemen?
Ondanks onze geuite bezwaren bij de administratie, bij de bevoegde ministers (Dupuis, Huytebroeck) en bij de Minister-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, hebben we tot nu toe geen antwoord gekregen. En van die stilte maakt de administratie gebruik om eisen op te leggen zonder dewelke de subsidies niet worden uitbetaald. De verenigingen worden met andere woorden verplicht om subsidie-overeenkomsten te tekenen waarmee ze het niet eens zijn.

Deze situatie is onhoudbaar! Ondanks tal van beloften is de situatie de laatste maanden alleen maar verslechterd. Daarom stellen we ons de vraag : is er nog een piloot aanwezig? Is de Brusselse regering nog bevoegd over de woon- en renovatiebeleid of heeft zij alle contacten met de sociale verhuurkantoren, de verenigingen integratie huisvesting en het Netwerk Wonen in handen gegeven van 2-3 ambtenaren die de sector nauwelijks kennen?

We steunen de noodzaak van controle van de aanwending van overheidssubsidies, maar vragen dat dit gebeurt met respect, begrip en steun voor de werking van de verenigingen.

De problemen:

* Weigering om sommige onkosten nochtans gewettigd en passend in het kader van de taken van de verenigingen te aanvaarden: honoraria van advocaten of architecten, de herstelling van huurschade (nochtans normale uitgaven voor een sociaal verhuurkantoor), aflossingen, provisies voor vakantiegeld.

* Discriminatie tussen verenigingen : onkosten die bij één vereniging worden aanvaard, worden bij een andere dan weer geweigerd.

* Overdreven regels voor de controle van de uitgaven. Wat is het nut voor de administratie om overspoeld te worden met tientallen dozen vol kopies van facturen en betalingen terwijl de controle enkel bij steekproef gebeurt. De ordonnantie van 23 februari 2006 voorziet bovendien dat de controle bij de vereniging ter plaatse moet gebeuren.

Veel te late subsidies

Bovendien worden de verenigingen ieder jaar geconfronteerd met heel late toekenning van de subsidies. De verenigingen hebben hun subsidie-aanvragen vorig jaar tussen eind oktober en eind december ingediend, nog niemand heeft een euro ontvangen van de subsidies 2009.

We zijn nu eind mei 2009. De sociale verhuurkantoren hebben wel de officiële bevestiging gekregen en zullen binnen een paar weken hun subsidie ontvangen. Ze hebben bijna een half jaar werking moeten voorfinancieren.

De verenigingen integratie huisvesting en netwerk wonen weten nog altijd niet welk bedrag zij in 2009 als subsidie zullen ontvangen.

Bij een vereniging heeft de coördinator zijn persoonlijk spaargeld aangesproken in afwachting van de subsidies, andere verengingen moeten bij de bank gaan lenen. En dan verbiedt de administratie om interestkosten terug te betalen! Dat verbod is des te vreemder omdat bijvoorbeeld bij de COCOF wel interestkosten wel aanvaard worden.

Het Netwerk Wonen, de BBRoW en FEDSVK roepen daarom de administratie wonen en financiën op om te stoppen met het opleggen van geïmproviseerde controleregels. We vragen de Brusselse regering om dringend duidelijke controleregels en toegestane uitgaven in een wettelijk besluit te gieten.

Ondertekenaars:

Het Netwerk Wonen: Buurthuis Bonnevie, Habitat et Rénovation, La Rue, Renovas, Une Maison en Plus, le Centre de Rénovation Urbaine, Het Huis Van Stadsvernieuwing, Le Cafa, Convicence, Le Centre Général d'Action des Marolles (CGAM).

De 17 sociale verhuurkantoren lid van de Federatie van sociale verhuurkantoren in het Brusselse Gewest (FEDSVK): AIS B, AIS Hector Denis, SVK Sint-Joost-ten-Node, SVK Jette, ASIS, Baita, Comme chez toi, SVK Delta, SVK Sint-Pieters-Woluwe, Frédéric Ozanam, Habitat et Rénovation, IRIS, Logement pour Tous, la MAIS, Le Nouveau 150, SVK Wijken, Les Trois Pommiers.

De 19 verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting lid van de BBRoW: ALMK, CAFA, CIRE, Convivence, De Boei, Fébul, Habitat et Rénovation, La Rue, RBDH/BBRoW, Source, ULAC, UL Schaerbeek, UL Noordwijk, La Vague, Bonnevie, Comité de la Samaritaine, Le Cairn, Compagnons Dépanneurs, Convivium.

Meer info:

BBRoW: Werner Van Mieghem, T 02 502 84 63
FEDSVK: Isabelle Jennes, T 02 514 18 14

Lees ook