Persbericht: Comités en verenigingen geven zuurstof aan hun buurt

Persbericht                                

12 burgerinitiatieven promoten tijdens de Week van Vervoering een andere mobiliteit in hun buurt. Daarmee gaven ze gevolg aan de projectoproep “Geef zuurstof aan je buurt/ Mon quartier respire” georganiseerd door de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en Inter-Environnement Bruxelles (IEB). Een greep uit het aanbod: mobiele moestuintjes ter grootte van een parkeerplaats, een anders mobiele crea- markt, een peleton way-watchers, fietstaxi ‘s in de Brabantstraat,...


Bekijk hieronder alle activiteiten van 16 tot en met 22 september 2009.
U vindt er ook alle contactnummers.

Alle initiatieven krijgen financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Voor algemene info: contacteer Ben Bellekens 02 217 56 33 (Bral vzw). 

-----------------------

16/09 > 22/09 Sint-Gillis
Collectief 8m²: liever een moestuin dan een parkeerplaats

8m²: dat is de ruimte die een parkeerplaats in de stad inneemt. Het collectief 8m² vindt dat je met die ruimte andere dingen kunt doen dan ze voor te behouden voor auto’s. Zeker in de stad waar ruimte schaars is. Bij wijze van statement neemt het collectief daarom in de straten van Sint-Gillis parkeerplaatsen in met mobiele moestuinen om zo zuurstof te geven aan hun buurt.
Laatste info op http://auto-suffisance.blogspot.com/ of contacteer Jeroen Verhoeven 0477/46.31.81


16/09>22/09 Ukkel
ACQU laat Ukkelse scholen ademen

Associations des comités de quartiers Ucclois, platform van Ukkelse wijkcomités focust op de klimaatimpact van woon-school-verplaatsingen. Samen met twee scholen werken ze ideeën voor een betere mobiliteit. Doel is beide instellingen ertoe aan te zetten een schoolvervoerplan op te stellen en de resultaten ervan nadien te verspreiden bij de andere Ukkelse scholen.
Meer info bij Enguerrand David, 0494/59 98 56.


16/09 Sint Lambrechts Woluwe
Wolu-Inter-Quartiers redt voortuintjes van ongeoorloofd parkeren

Wolu-Inter-Quartiers (WIQ), koepel van wijkcomités uit Sint Lambrechts Woluwe, roept op om voortuintjes groen te houden. In Woluwe worden deze voortuintjes maar al te vaak geconverteerd tot een parkeerplaats. We winnen daarmee niet eens extra parkeerplaatsen want de toegang tot de voortuin moet vrij blijven. Wel verdwijnt er groen uit het straatbeeld. WIQ organiseert hierover een debat en verspreidt folders in de straten van Sint Lambrechts Woluwe. Om de aandacht te trekken brengt WIQ symbolisch groen en gras aan op parkeerplaatsen.
Meer info bij Bernard Devillers 02/762.39.44 of www.wiq.be


16/09 Oudergem
Comité Vieux Saint-Anne : zachte mobiliteit, ook met de wagen

Comité Vieux Saint-Anne (Oudergem) nodigt buurtbewoners uit voor een ontbijt tussen 7u30 en 9u. Tussen 16 en 20u wisselen buurtbewoners informatie en ideeën uit over 2 thema’s: een auto om te delen & de auto anders gebruiken. Er is ook een fototentoonstelling over hindernissen die voetgangers, mindermobielen en fietsers op straat tegenkomen
Meer info bij Alice Olbrechts op 0473 42 47 26


17/09>22/09 Stad Brussel
Foire aux Savoir-faire: ik neem mijn mobiliteit in handen!

La Foire Aux Savoir-Faire is een vzw die markten, ateliers en ontmoetingen organiseert om kennis en weetjes uit te wisselen die van pas komen in het dagelijkse leven. Doel van de activiteiten is je te doordrengen van de goesting van het zelf-maken. De goesting om te repareren, te hergebruiken, om te buigen, iets nieuws te creëren uit iets dat versleten is, om er iets moois, iets origineels mee te doen. Ter gelegenheid van de Week van Vervoering zetten ze zachte mobiliteit centraal. Activiteiten op 17, 18 en 21 september.
Meer info bij Gaëlle Abrassart 0473/42.70.17 - www.foiresavoirfaire.be


18/09>19/09 Jette
Comité Dupré: Dupréstraat in Jette ademt groen

De bewoners van de Dupréstraat & omgeving in Jette willen hun straat heroveren op de automobilisten die er al te vaak met zware voet door rijden. Aan weerskanten van de lange straat worden tegeltuintjes aangelegd om zuurstof toe te dienen en het monotone karakter te breken. Weggebruikers zullen gewezen worden op de 30km/uur limiet. Tijdens de gieter-apéro geven de kinderen uit de buurt water aan de tere plantjes. De inwoners nuttigen iets straffers.  Een luidruchtige kruiwagenparade als afsluiter symboliseert de oproep voor trager verkeer met een knipoog naar het hernieuwde groene karakter van de straat.
Meer info bij Rob Gneo: 0475/39.97.22


18/09 Anderlecht
Fietsersbond A’lecht: Goede fietspaden komen er niet vanzelf. Word way watcher!

Way watchers zijn fietsers die regelmatig hetzelfde traject afleggen, die dit bepaalde traject controleren en er melding van maken indien er problemen opduiken, zoals gevaarlijke barsten in het wegdek of sluikstorten op het fietspad. Op vrijdag 18 september, van 7u30 tot 9u30, krijgt iedereen die voorbij het kruispunt van de Paepsem- en de Industrielaan fietst informatie over dit project. Op zondag 20 september, in de voormiddag, kunnen alle geïnteresseerden een korte way-watch-opleiding volgen, in het gemeenschapscentrum De Rinck.
Meer info bij Piet Slosse 0495/80.90.01 www.fietsersbond.be/anderlecht


18/9 Stad Brussel
Buurtwinkel vzw en Tous en Senne

De vzw Buurtwinkel organiseert een dag op de fiets voor de kansarme bewoners van de Anneessenswijk. Doel is de buurtbewoners vertrouwd te maken met dit alternatieve vervoermiddel in de stad en ze ook bewust te maken van de nood aan groene ruimtes in de stad. Vanaf 10u is er een behendigheidsparcours met de politie en om 14u30 fietstocht (20 personen) naar een groene ruimte in de wijk.
Meer info bij Bas Wildemeersch op 02 512 69 85


19/09 Schaarbeek
Fietsersbond Brussel Noord Oost vervoert je in de Brabantstraat

Van 12 tot 17u afspraak in de Brabantstraat in Schaarbeek. De straat wordt voor de gelegenheid ingepalmd door het stalen ros : verplaats je met de gratis fietstaxi’s en ontdek de voordelen van fietsen in de stad tijdens tal van activiteiten. De kans bij uitstek om van nabij kennis te maken met dit vervoermiddel.
Meer info bij Arnaud Verstraete: 0486/84.62.37


20/09 Schaarbeek
Comité Terdelt geeft zuurstof aan hun buurt

Het comité uit deze Schaarbeekse tuinwijk doet al voor de 10de keer mee aan de Week van Vervoering. Deze keer organiseren ze op 19 september een grote ballonnenwedstrijd. Hiermee zetten ze hun eis kracht bij om eindelijk van de wijk een residentiële zone te maken.
Meer info bij Olivier Xhonneux 0495/99.76.5820/09 Stad Brussel
Tous en Senne kiest het ruime sop

Wijkcomité Tous en Senne organiseert een dag die fiets en waterweg combineert. De minder gegoede bezoekers van de vzw Source en de buurtbewoners krijgen tijdens deze originele activiteit de kans elkaar te leren kennen. De fietstocht van 15 km loopt via de jaagpaden langs het Kanaal, Sainctelette, Buda en Vilvoorde. In Domein Drie Fonteinen in Vilvoorde staat een gezellige picknick te wachten. Terugtocht met de boot. Vertrek aan Zennestraat 63.
Meer info bij Pascal Biesemans op  02/514 33 32


22/09 Stad Brussel
ACW Brussel sluit Week van Vervoering af met een mobiliteitspicknick

22 september is sinds een aantal jaren de Europese dag waarop andere vervoersmodi dan de auto worden gepromoot. Een autoloze zondag is mooi meegenomen maar aandacht voor een betere mobiliteit is bij ACW een bekommernis voor elke dag. Daarom:
- tussen 7.30u en 10u: mobiliteitsontbijt en -stands - ter hoogte van Metro Mérode.
- 10u: vertrek fietstocht langs de Europese instellingen. Vertrek Mérode.
- 12u: mobiliteitspicknick met animatie en stands op het Bloemenhofplein, centrum Brussel,  'blind date' met mensen die voorstellen hebben voor een betere mobiliteit
- 13u: ontmoeting met politici en pers op het Bloemenhofplein
Meer info bij Pol Arnauts: 02/557.87.72