Persbericht: Interregionaal platform duurzaam economisch beleid opgericht

Persbericht

“ECONOMISCH GEBIED VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL HEEFT GEEN NOOD AAN FARAONISCHE SHOPPING- EN KANTOORPROJECTEN”

Acht organisaties hebben zonet een open interregionaal platform voor duurzaam economisch beleid opgericht. Oprichtende organisaties zijn Bond Beter Leefmilieu (BBL), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV-CSC regio Brussel, ACW Brussel-Halle-Vilvoorde, Union des Classes Moyenne (UCM) Bruxelles en UNIZO regio Vlaams-Brabant & Brussel.

De initiatiefnemers benadrukken dat met de vele voorliggende prestigeprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Vlaamse rand rond Brussel het absoluut noodzakelijk is dat er dringend en structureel interregionaal overleg komt tussen de verschillende betrokken overheden.

Het platform spreekt vanuit de zorg voor zowel de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voor de ontwikkeling van de Vlaamse rand rond Brussel. Het platform verwacht van de Vlaamse en Brusselse overheden een consistent en overlegd beleid voor de  duurzame ontwikkeling van deze regio.

Het platform klaagt het opbod van megalomane shopping-  en kantoorprojecten aan die in de regio hangende zijn.

•    Uplace Machelen : een totaalproject van 192.000m² waarvan  55.000m² winkeloppervlakte en 40.000m² kantooroppervlakte, aangevuld met leisure, hotels
•    Heizelplateau: totaal project van de Stad Brussel van 350.000m² waarvan 100.000 winkeloppervlakte en 100.000m² à 250.000 kantooroppervlakte, aangevuld met concertzaal, congrescentrum, hotels en leisure.
•    Just Under the Sky: Project van Equilis, Van Praetbrug grens Laken/Schaarbeek : 49.484m² winkeloppervlakte
•    Tour&Taxis: project van Project T&T NV van in totaal 218.327m² waarvan 58.449m² winkeloppervlakte en 34.251m² kantoren, aangevuld met woningen, voorzieningen, productie en logistieke activiteiten.

Voor de winkeloppervlakte betekent dit een totaal van 248.449m², voor de kantooroppervlakte 324.251m².

Concurrentieslag is onverantwoordelijk en nefast voor de leefbaarheid

Al deze projecten bevinden zich in het noorden van Brussel of in het direct aangrenzende gebied (in een straal van maximum 4 km van elkaar verwijderd). Het is absurd te denken dat alle projecten zich kunnen realiseren en dus is er een nooit geziene race aan de gang om de eerste te zijn.
Voor de kantoorfunctie bleek overigens uit de recente studie van het Brussels Gewest en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel (GOMB) dat er in diezelfde regio momenteel een kantoorleegstand is van 492.653m², of 31% van alle kantooroppervlakte in Vlaams-Brabant.  In Brussel bedraagt de leegstand ongeveer 18%, of ongeveer 2 miljoen m².

Een duurzame economische ontwikkeling bestaat volgens het platform in de eerste plaats uit veilige en multifunctionele leef – en werkbuurten, stabiele werkgelegenheid en een verbeterde en duurzame mobiliteit. Het beleid zou volgens het platform prioriteit moeten geven aan het verhogen van de leefbaarheid en de levenskwaliteit en mag zich niet laten leiden door prestige – en confirmatiedrang.

Vandaag gaat het echter de andere richting uit:

Twee weken geleden schrapte de Vlaamse regering de rol van de provincie Vlaams–Brabant als regisseur in het UPLACE convenant omdat deze eerder besliste dat zij de voorliggende convenant niet zou ondertekenen.  Tegelijkertijd bevestigde de Vlaamse regering haar engagementen, onder meer om de timing strict te volgen.

Vandaag zet de Vlaamse regering een volgende stap in de realisatie van het UPLACE-project in Machelen door een mobiliteitsconvenant met de promotor af te sluiten.

Volgende maand wordt ook de definitieve aanduiding van de ontwerper van het project op de Heizel verwacht. En voor Just Under the Sky past de promotor momenteel zijn projectplannen aan om op korte termijn een vergunning te bekomen.

Het platform voor  duurzame economisch beleid vreest dat de totaliteit van deze projecten  een totale ontwrichting van het stedelijk weefsel en een complete chaos op het vlak van mobiliteit zal veroorzaken. Geen enkele studie toont aan dat dit niét zo zal zijn.

Het platform zal daarom op korte termijn een initiatief nemen waarbij de diverse verantwoordelijke Vlaamse en Brusselse overheden op een publiek forum zullen worden uitgenodigd. Het platform zal hen vragen om hun houding ten opzichte van de diverse projecten te komen toelichten, in dialoog met mekaar en met de platformleden.

U vindt het persbericht hieronder als bijlage.

Zie ook deze site.

Contact:

Joost Vandenbroele

stafmedewerker stedenbouw (Bral)

0473 85 35 37