Persbericht: Luchthavenregio gebaat met duurzame oplossing voor files op Ring

Persbericht

6/10/2009 – In een brief aan Vlaams Minister-President Peeters schreeuwen zeven gemeentes uit de luchthavenregio om hulp (1). De mobiliteitsproblemen in hun regio zijn onhoudbaar geworden, en de bestaande plannen om de Brusselse Ring (R0) te verbreden moeten zonder getalm worden uitgevoerd. Modal Shift steunt de gemeentes in haar eis om de fileproblemen dringend aan te pakken, maar wijst erop dat de plannen die momenteel voorliggen op middel-lange termijn geen soelaas zullen bieden, juist integendeel.

In een uitgebreid bezwaarschrift (2) formuleerde Modal Shift eerder al haar bezwaren bij de uitbreidingsplannen en de manier waarop die worden voorbereid. Het oplossen van de fileproblemen op de R0 wordt in de plannen maar vanuit één hoek benaderd: bijkomende rijstroken.
“Wij begrijpen volkomen de frustratie van de gemeentes over het getalm van de Vlaamse Regering. Het fileprobleem is er onhoudbaar geworden, met catastrofale gevolgen voor het leefmilieu maar ook voor de mobiliteit in de regio. Maar ervan uitgaan dat het huidige plan om extra parallelle rijstroken aan te leggen de files zal doen verdwijnen, is in sprookjes geloven”, zegt Joeri Thijs van Modal Shift.

Experts zijn het eens dat meer wegen of rijstroken aanleggen een aanzuigeffect veroorzaakt: meer aanbod betekent meer vraag, dus bijkomend verkeer (3). Ook op de Brusselse Ring zullen extra rijstroken op relatief korte termijn worden opgeslorpt door nieuw verkeer. Resultaat na enkele jaren: evenveel files verspreid over meer rijstroken en met nog meer CO2-uitstoot. Dat terwijl klimaatwetenschappers als Jean-Pascal van Ypersele klaar en duidelijk stellen dat onze broeikasgas-emissies ten laatste in 2015 moeten pieken en vanaf dan sterk dalen. En laat nu net het verkeer de voorbije tien jaar het probleemkindje zijn: heel wat van de emissie-reducties die andere sectoren hebben gerealiseerd werden teniet gedaan door de nog steeds stijgende uitstoot van het verkeer.

In haar bezwaarschrift bij de plannen reikte Modal Shift alternatieve pistes aan die de fileproblemen op een duurzamere manier aanpakken:  een verbetering van het openbaar vervoer in de regio, een snelheidsverlaging op de Ring, dynamisch verkeersbeheer, de afbouw van het fiscaal voordeelregime voor bedrijfswagens, een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en personenwagens, de uitbouw van een gewestelijk fietsnetwerk, enz. “Onze contacten met het kabinet Crevits geven ons voorlopig weinig duidelijkheid over hoe het nu onder de nieuwe regering staat met de plannen voor de R0. Modal Shift treedt de gemeentes in die zin bij dat ook wij vinden dat er niet mag bespaard worden op budgetten die de fileproblemen moeten aanpakken. Alleen is het moment gekomen om voor oplossingen te kiezen die in lijn zijn met de klimaatuitdaging en die de mobiliteit ook op iets langere termijn ten goede komen. Tijd voor de Vlaamse Regering om kleur te bekennen, en te kiezen voor duurzame oplossingen voor de files op de Brusselse Ring”, besluit Thijs.

Modal Shift is een werkgroep van verenigingen die werk willen maken van een duurzame mobiliteitstransitie. Modal Shift verenigt Bral vzw, Greenpeace Belgium, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, FoE Belgium, Gracq, IEB, IEW, TreinTramBus en Mobiel 21.


www.modalshift.be

Noten

(1) http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20091005_089&word=Brusselse+Ring
(2)  http://www.modalshift.be/spip.php?rubrique10
(3)  Rebound Effects. Implications for Transports Planning. Victoria Transport Policy Institute, juillet 2008 http://www.vtpi.org/tdm/tdm64.htm

Contact:
* Joeri Thijs, joeri.thijs@greenpeace.org, 02/274.02.11 -0496/26.31.92