Persbericht: Minder autoverkeer en meer mobiliteit in het Brusselse gewest.

Persbericht

Minder autoverkeer en meer mobiliteit  in het Brusselse gewest.

Er is een breed politiek draagvlak voor concrete maatregelen voor een vermindering van het autoverkeer in het Brusselse gewest. Dat bleek gisteren uit een politiek debat over stedenbouwkundige uitdagingen in Brussel, met de kopstukken uit de Brusselse politiek. Het debat werd georganiseerd door de Brusselse verenigingen Bral vzw en Disturb vzw. Zo bleek uit het debat dat  de lijsstrekkers van alle politieke partijen op één na, gewonnen zijn voor het idee om van de autoriool dat de Wetstraat nu is, een leefbare stadsboulevard te maken.

Bral vzw en Friends of the Earth reageren positief op de steun voor de plannen waarbij parkeerplaatsen en rijstroken worden vrijgemaakt voor ontmoeting tussen inwoners in de stad.Om de leefbaarheid van de stad te verhogen, moet het autoverkeer verminderen. Het is daarbij duidelijk dat enkel inzetten op promoten van de fiets of het openbaar vervoer, het aantal auto's in de stad niet doet dalen.Om het autoverkeer te verminderen moet de wegcapaciteit en het aantal parkeerplaatsen verminderen. Een goed voorbeeld daarvoor is te vinden in de Wetstraat, nota bene voor de deur van de automobilistenvereniging Touring. Daar werd een rijstrook omgezet in fietspad.In tegestelling tot wat Touring beweerde, leidde dit niet tot verkeersellende.

Ook de de vermindering van rijstroken en de aanleg van busbanen of trambeddingen zoals de Leuvensesteenweg, Werkhuizenkaai, Leopold III laan zijn stappen in de goede richting, na 50 jaren van een alles voor de auto beleid.

Voor Bral vzw en Friends of the Earth moeten we verder gaan op de ingeslagen weg en voorgoed afrekenen met het “alles met de auto beleid dat dateert van het midden van de vorige eeuw. De organisaties verwijzen daarbij ook naar cijfers van het federaal planbureau. Bij een ongewijzigd beleid zouden er tegen 2030 nog meer auto's zijn, nog meer mensen alleen in de auto, en zou de snelheid tijdens de spitsuren met 31% afnemen. De gevolgen voor het klimaat zouden rampzalig zijn. De CO2 uitstoot van het verkeer zou met 18% toenemen tegen 2030. Deze toename staat in scherpe tegenstelling met de vermindering van de CO2 uitstoot in de andere sectoren, en met de nodige 40% vermindering tegen 2020.

Om een stad leefbaar te maken, is er meer plaats nodig voor de vele mensen die er wonen. In de 21ste eeuw zullen we gaan naar een stedelijke mobiliteit met een goed georganiseerd openbaar vervoer, en verplaatsingen per fiets en te voet. De stad is daar ideaal daarvoor. We zullen afstappen van de immobiliteit die wordt veroorzaakt door een overvloed aan auto's die slechts één persoon vervoeren. zegt Jeroen Verhoeven van Friends of the Earth.

Het succes van de Autoloze Zondagen en het recent heraangelegde  Flageyplein tonen aan hoezeer wijken herademenen en de bewoners de publieke ruimte zich spontaan terug toeëigenen als de auto een stapje terugzet, stelt Ben Bellekens van Bral vzw.


Contact:

- Bral vzw: Ben Bellekens, ben[at]bralvzw.be - 0486 180 619
- Friends of the Earth: Jeroen Verhoeven, jeroen.verhoeven[at]motherearth.org - 0477 463 181