Persbericht: NAVO bis - Stad Brussel geeft advies, waar niemand beter van wordt.

06/06/2007

Op 22 mei 2007 organiseerde Stad Brussel een overlegcommissie over de uitbreiding van het NAVO hoofdkwartier in Haren. Uit de debatten bleek dat mobiliteit hét struikelblok was en de aanleg van een buitensporig grote parkeerruimte vormt de kern van dit probleem. Vandaag sprak Stad Brussel hierover haar advies uit. De rook die daarbij uit de schoorsteen van het administratief centrum opsteeg kleurde zwart. Roetzwart. Dit advies is haar naam niet waardig.

5 juni 2007 – Twee weken geleden leende op 22 mei de Brusselse Schepen voor Stedenbouw en Mobiliteit Dhr. Christian Ceux (CdH) zijn luisterend oor aan verschillende partijen die bedenkingen hadden bij de stedenbouw-kundige plannen van het Ministerie van Defensie (dat in naam en voor rekening van de NAVO optrad) omtrent de uitbreiding van de NAVO in Haren. De twee kernaspecten van dit project zijn de geplande aanleg van een parkeerruimte die in een eerste fase 3311 wagens en in een tweede fase 3751 wagens aan zou kunnen en de afwezigheid van een bedrijfsvervoerplan. Toegeeflijkheid en vage verwijzingen Voor Bral was de zaak duidelijk: er kan slechts een vergunning komen als Defensie ten eerste het aantal parkeerruimtes systematisch terugdringt en ten tweede een bedrijfsvervoersplan uitwerkt. Stad Brussel adviseerde niet zo.

De 3311 parkeerruimtes komen er en de NAVO moet een bedrijfsvervoersplan uitvoeren "tijdens de inwerkingtreding van de site". Een bedrijfsvervoersplan is wettelijk verplicht. De NAVO vormt hier geen uitzondering op. Toch heeft de internationale organisatie sinds haar vestiging in Haren in 1967 nog steeds geen. Men moet wel erg goedgelovig zijn om er van uit te gaan dat een zo vage verwijzing als die in het advies de NAVO werkelijk zal aanzetten tot daden. Is er geen plan klaar, dan komt er ook geen vergunning. Punt. Alles op een rijtje De parkeerruimte en het bedrijfsvervoerplan hangen nauw met elkaar samen. Wie parkeerruimtes wegneemt, neemt tevens het aanzuigeffect van wagens weg. Wie een bedrijfsvervoerplan opstelt kan er voor zorgen dat werknemers alternatieve transportmogelijkheden op een zo comfortabele en efficiënte manier kunnen gebruiken. De alternatieven zijn er: bussen stoppen geregeld aan de stoep van de NAVO; er zijn trams en treinen in de buurt; en 30% van de werknemers woont binnen een fietsvriendelijke straal van 7 km van de site. Bovendien zit ook een uitbreiding van tramlijn 55 en het GEN in de pijplijn. De opwarming van de aarde is nog steeds geen koude pap Waarom dit onderwerp zo nijpend is, zou iedereen ondertussen moeten begrijpen. Transport is in vergelijking met andere sectoren verantwoordelijk voor ongeveer 20 % van de CO2 uitstoot en dit gas is de hoofdverantwoordelijke voor de opwarming van de aarde.

Over dit onderwerp kan men zware discours en dikke boeken produceren, maar als we werkelijk iets willen veranderen, dan moeten we bij elke concrete, lokale gelegenheid nadenken over de beste strategie om ons milieu uit het slop te helpen. De aanleg van 3311 parkeerruimtes en daardoor de aanmoediging van meer dan 7000 CO2 producerende verplaatsingen per dag is niet de manier om dat te doen. Het valt best te begrijpen dat het Stad Brussel, noch het Ministerie van Defensie geen doorn in het oog van de NAVO willen zijn, maar uiteindelijk komen meer wagens niemand ten goede. Ook de werknemers van de NAVO niet. De infrastructuur voor een andere mobiliteit is er nu al gedeeltelijk en zal er tegen het einde van de werken integraal zijn. Wie geeft het Ministerie het nodige duwtje in de rug om er ook optimaal gebruik van te maken en daarmee blijk te geven van verantwoordelijkheidszin?

Lees ook