Persbericht: Plannen van de NV Erasmus voor Neerpede zéér voorbarig!

28/01/2008

Persbericht Bral vzw, IEB en Neerpede Blijft: Over den beer en het verkopen zijner vel.

Plannen van de NV Erasmus voor Neerpede zéér voorbarig  Ze waren er plots, de glossy toekomstbeelden van wat nu nog maagdelijke velden rond de Ketelstraat zijn. De “nv erasmus” - een tijdelijke samenwerking tussen CFE, Deximmo en Soficom – diende een verkavelingvergunning in en stelde zijn plannen voor aan de pers. Enkele verschillen met de zwaar gecontesteerde plannen uit 2005: 3 éénsgezinswoningen minder, 244 woonéénheden meer en een dichtheid van 162 ipv 144 woningen/ha. Dit terwijl de hoge densiteit al in 2005 een belangrijke steen des aanstoots was. Men verlaagt de gebouwen maar compenseert dit door er meer te plannen. De conclusie van dit alles is éénvoudig : de inhoud blijft hetzelfde maar er werd werk gemaakt van de verpakking ... een beproefde verkoopstechniek. De timing en het opsplitsen van de site in 2 verkavelingsaanvragen is alles behalve toevallig. Het is een duidelijke poging om snelsnel het bijzonder bestemmingsplan te ontwijken dat de gemeente nu aan het opstellen is. Een cowboypraktijk die trouwens meer en meer wordt toegepast (maar dat is een ander verhaal). Het is nonsens om de ontwikkeling van de site op te splitsen in meerdere delen. Alsof de éné verkaveling geen effect zou hebben op de andere. Aangezien ze na 5 jaar kan vervallen, heeft een verkavelingvergunning bovendien slechts een beperkte verordenende waarde. Ze staat dus niet garant voor een definitieve en degelijke ontwikkeling van de site en is afhankelijk van de voornemens van de indiener ervan. Los van mogelijke inhoudelijke commentaar op het plan – dat wij enkel via de pers kennen – willen Ieb asbl, Bral vzw en Neepede Blijft! hier ten volle de kaart trekken van het Bijzonder Bestemmingsplan in aanmaak. Velden ontwikkelen die helemaal van de stad zijn afgesloten door zeer drukke gewestwegen, een immense parking, een nog groter ziekenhuis en de nodige bedrijventerreinen is alles behalve éénvoudig. Een coherente planning er van dient dan ook deel uit te maken van een ruimere reflexie én in overleg met de verschillende partners. Enkele voorbeelden: De Metro mag dan wel op een “boogscheut” van de nieuwe wijk liggen, men zal héél de huidige verkeerssituatie moeten herzien opdat de toekomstige bewoners hem veilig zouden kunnen bereiken. De terreinen van de foyer Anderlechtois, de gewestelijke grondregie, privé-eigendommen en huidige bewoners van de site zijn samen goed voor 5 van de 16,4ha van de totale oppervlakte van de toekomstige wijk. Deze zijn NIET opgenomen in de plannen van de promotoren. Als iedereen zijn “eigen” verkavelingsvergunning indient dan valt er te vrezen voor de samenhang van de toekomstige wijk. Het verplicht aanleggen van een bufferbekken voor de verbreding van de spoorweg (GEN) valt binnen de toekomstige wijk, maar buiten de ingediende verkavelingsvergunning. Het is niet voor niets dat het gewest nog niet lang geleden van plan was een “richtschema Erasmus” op te stellen. Dat plan belande echter in de schuif. Door het tumult rond de vorige plannen van de promotoren en mede onder druk van Neerpede Blijft!, Bral en Ieb begon de gemeente Anderlecht aan de opmaak van een BBP. In ruggespraak met het Gewest en in overleg met – of toch de aanzet daar toe – de voornoemde organisaties. Even geduld uitoefenen is dus de boodschap. Het mag dan nog wel een jaar duren vooraleer het BBP (met effectenstudie) af is, wij zien geen plotse hoogdringendheid om snel en ondoordacht dit groen stukje Neerpede vol te bouwen. Het is de plicht van zowel de gemeentelijke als de gewestelijke overheden om in naam van de huidige en de toekomstige generaties Brusselaars deze aanvragen resoluut te weigeren. In het Internationaal Ontwikkelingsplan formuleert het gewest de duidelijke ambitie zelf de regisseur te zijn van haar grondreserves. Moge ze de koe bij de horens vatten! Meer info: Steyn Van Assche, steyn[at]bralvzw.be, 02/217.56.33

Lees ook