Persbericht: SmoB pleit voor behoud nachtnet Noctis

Persbericht

Noctis moet blijven (SMOB)

De laatste geruchten in de pers, van MIVB en Brusselse overheid, over de toekomstperspectieven van het Brusselse nachtnet Noctis, zijn weinig geruststellend. Door de financiële crisis wordt deze openbare dienst opnieuw in vraag gesteld, en dit op een ogenblik dat het nut ervan steeds duidelijker wordt. Is dit de zoveelste poging van de MIVB om het nachtnet op te doeken? De organisaties verenigd in het platform SMoB pleiten voor het volledige behoud van het nachtnet Noctis, dat met slechts 2 miljoen euro per jaar niet de slokop is in het MIVB-budget.

De MIVB voerde het Noctisnet in in april 2007, onder druk van de voorgaande Brusselse regering. De 17 noctislijnen rijden vandaag van 0u15 tot 3u ’s ochtends, tijdens de nachten van vrijdag op zaterdag, en zaterdag op zondag. Toch is dit een bescheiden aanbod in vergelijking met het nachtaanbod in andere belangrijke Europese steden zoals Parijs, Amsterdam, Londen of Berlijn, waar de nachtnetten hun sporen hebben verdiend en hebben bijgedragen aan de uitstraling van de stad.

Een aarzelend begin door een niet-aangepast aanbod
Noctis kende een trage start door het ontradende tarief van 3 euro per rit of de toeslag van 70 euro voor een jaarabonnement die de MIVB in die beginperiode vroeg.

Tijdens de eerste 47 weken vervoerde de noctislijnen gemiddeld 2100 reizigers per weekend, in plaats van de verhoopte 2350.

Vandaag gaat het beter
Op basis van deze magere resultaten reorganiseerde de MIVB het aanbod in 2008: de frequentie werd verhoogd en de zwakste lijnen werden geschrapt. De kostprijs daalde hierdoor van 3 naar 2 miljoen. Sinds februari 2009 gelden op de Noctislijnen dezelfde tarieven als overdag en steeg het aantal reizigers tot 3500 reizigers.

Een degelijk nachtnet is een veilig alternatief voor fuifnummers, nachtwerkers en toeristen en maakt ons minder auto-afhankelijk.

De hakbijl van de begroting ten voordele van veiligheid en inkomsten, maar ten koste van de dienstverlening aan de reizigers
In de begroting van 2010 wordt aan de MIVB een besparing opgelegd van 46,2 miljoen euro.

Een zware opgave voor de MIVB. Die kiest ervoor de zware investeringen in toegangspoortjes voor de metrostations en in Mobibtoepassingen te handhaven: kostprijs 36 miljoen euro alleen al voor de poortjes. Deze 2 maatregelen moeten bovenal het zwartrijden tegengaan, maar hebben weinig meerwaarde voor de werkelijke dienstverlening.

Terzelfdertijd beslist de MIVB te besparen door de avondfrequentie en zondagsdiensten te verminderen, en het nachtnet te schrappen, maatregelen waardoor het aanbod er voor de reiziger op achteruit gaat.

Gelukkig liet het Gewest weten dat simpelweg het nachtnet schrappen, niet kon. Toch komt het daar in de eerste versie van het besparingsplan van Minister Grouwels op neer: Noctis zou worden beperkt tot slechts 5 lijnen en nog maar tot 01.00 uur 's ochtends rijden. Grouwels wil inzetten op de synergieën tussen Noctis en de Collecto taxi's. Dit is zinvol maar mag niet leiden tot een rechtstreekse middelenoverdracht van een openbare dienst naar een particuliere organisatie, die niet alleen een pak duurder is (5 à 8 euro, tegenover 1,60 à 2 euro voor een Noctisrit), maar ook niet in staat is dezelfde service te bieden.

Wat wil SMoB
Wij hebben er begrip voor dat in tijden van crisis de openbare dienstverlening wordt gerationaliseerd, maar dit mag niet ten koste gaan van de mobiliteit van de gebruikers. Moeten we dan ook niet eerder in die richting kijken voor oplossingen voor de fiscale crisis? In de steden waar een uitgebouwd nachtnet bestaat, zijn de bezettingscijfers goed. Nachtlijnen zijn verlieslatend, maar hetzelfde geldt voor de metro, als alle kosten in rekening worden gebracht. Het nachtnet is een belangrijk onderdeel van een goed openbaar vervoer voor de hoofdstad van Europa.

SMoB eist dan ook dat de essentie van het huidige nachtaanbod wordt gehandhaafd, zowel wat de bediening als de dienstregeling betreft. Een laatste nachtbus om 01.00 uur 's ochtends is zinloos.

Contacteer:

FR: IEB: Claire Scohier - 02 548 39 46 - 0473 667 505 - claire.scohier@ieb.be
NL: BRAL: Piet Van Meerbeek - 02 217 56 33 - 0478 999 707 - piet@bralvzw.be

Het platform SMoB verenigt de organisaties en bewoners voor een duurzame mobiliteit in Brussel.
De leden zijn: Inter-Environnement Bruxelles (IEB), BRAL vzw, ARAU, Association de Comités de Quartier Ucclois, NoMo-Autrement mobile, Comité de défense des Habitants de Bruxelles-Centre, Fietsersbond, FOE Bruxsel, Groupement des usagers des transports publics à Bruxelles (GUTIB), Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ), johanna.be vzw, La Ligue des Familles (Bruxelles), TreinTramBus, Placeovelo, Provélo, Wolu-Inter-Quartiers (WIQ), 4X4 Info.